Contestatie decizie de pensionare ( cerere ) - model de contestatie

Contestatii  |  0 comentarii

Model contestatie decizie de pensionare

DOMNULE PRESEDINTE,


    Subsemnatul(a) __ __ __ __ __ , domiciliat(ă) în localitatea (comuna) __ __ __ __ , Str__ __ __ nr_____, Bl__ ap. ______, judeţul / sect__ __, posesor al actului de identitate seria ____ nr__ , eliberat de __ la data de __, contest decizia de pensionare nr_____/_______ ce mi-a fost eliberata de CJPAS din judeţul / sectorul ______  la data de __/__/____, din următorul motiv:
_______________________________________________________________________ 
 
    Ataşez copia deciziei de pensionare şi următoarele documentele:
_______________________________________________________________________

Având în vedere cele prezentate, vă rog respectuos să dispuneţi revizuirea dosarului meu de pensionare si a legalitatii deciziei mai sus mentionate

În speranţa unei rezolvări favorabile, vă mulţumesc anticipat.

   

     Data                         Semnătura
 

Domnului Preşedinte al Casei judetene de Pensii si Asigurari Sociale judetul______

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *