OG 9/2000 actualizata privind nivelul dobânzii legale

Legislatie comerciala  |  0 comentarii

OG 9/2000 din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti  actualizată la 25 septembrie 2010
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000
Data intrarii in vigoare : 25 ianuarie 2000

    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi ale art. 1 lit. T din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României emite următoarea ordonanta:

    ART. 1
    Părţile sunt libere sa stabilească, în convenţii, rata dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti.

    ART. 2
    În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi fără sa se arate rata dobânzii, se va plati dobanda legală.
    ART. 3
    Dobanda legală se stabileşte, în materie comercială, la nivelul dobânzii de referinta a Băncii Naţionale a României.
    Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianţi cei care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită, şi societăţile comerciale.
    În toate celelalte cazuri dobanda legală se stabileşte la nivelul dobânzii de referinta a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%.
    Nivelul dobânzii de referinta a Băncii Naţionale a României, în funcţie de care se stabileşte dobanda legală, este cel din prima zi lucrătoare a anului, pentru dobanda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs, şi cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie, pentru dobanda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs.
    Dobanda de referinta a Băncii Naţionale a României se calculează ca medie, ponderată cu volumul tranzacţiilor, între dobanda la depozitele atrase de Banca Nationala a României şi vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anunţul.
    Nivelul dobânzii de referinta a Băncii Naţionale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naţionale a României.

creare site, site gratis, webdesign, promovare gratuita        anunturi gratuite, anunturi imobiliare gratuite, anunturi auto gratuite, anunturi online gratuite, anunturi gratuite bucuresti, postari anunturi gratuite  horoscop, horoscopul zilei, horoscoul zilei de azi,
    ART. 4
    În relaţiile de comerţ exterior sau în alte relaţii economice internaţionale, atunci când legea romana este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în moneda străină, dobanda legală este de 6% pe an.
    ART. 5
    În raporturile civile dobanda nu poate depăşi dobanda legală cu mai mult de 50% pe an.
    Dobanda trebuie sa fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se datorează numai dobanda legală.
    ART. 6
    Prin dobanda se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, dar şi alte prestaţii sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosinţei capitalului.
    ART. 7
    Plata anticipata a dobânzilor se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobanda astfel încasată rămâne bine dobandita creditorului, indiferent de variatiile ulterioare.
    ART. 8
    Dobanda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.
    Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza şi pot produce dobânzi în temeiul unei convenţii speciale încheiate în acest sens, după scadenta lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puţin un an.
    Dispoziţiile alin. 1 şi 2 nu se aplica contractului de cont curent, precum şi atunci când prin lege s-ar dispune altfel.
    ART. 9
    În raporturile civile obligaţia de a plati o dobanda mai mare decât cea stabilită în condiţiile prezentei ordonanţe este nulă de drept.
    ART. 10
    (1) Dobânzile percepute sau plătite de Banca Nationala a României, de bănci, de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., de organizaţiile cooperatiste de credit şi de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice.
    (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile nivelului dobânzii stabilite prin hotărâri ale colegiilor jurisdicţionale ale Curţii de Conturi, potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările ulterioare.

    ART. 11
    Abrogat.

 Citeste si...
Dobanda de referinta BNR septembrie 2010
Legislatie online : Dobanda de referinta BNR iunie 2010
Dobanda de referinta BNR pentru luna martie 2010

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justiţiei,
Valeriu Stoica

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *