Accesul la cariera de asistent social

Curriculum Vitae  |  0 comentarii

Extras din Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social.

ART. 2
(1) Pot fi asistenti sociali urmatoarele persoane:
    a) cetatenii romani;
    b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene;
    c) cetatenii statelor terte cu care Romania are acorduri bilaterale de reciprocitate si care au resedinta temporara sau permanenta in Romania.
    (2) Titlul de asistent social poate fi detinut de:
    a) persoana care a obtinut diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, acreditata conform legii;
    b) persoana care detine diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii;
    c) persoana care detine diploma de asistent social echivalata conform legii;
    d) persoana care detine diploma de asistent social eliberata sau recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana.
    (3) In cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, recunoasterea diplomei de asistent social obtinuta in unul dintre statele mentionate va fi efectuata conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si diplomelor obtinute de cetatenii romani in unul dintre aceste state.
    (5) Titlul de asistent social nu poate fi obtinut de persoana care se gaseste in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de prezenta lege.
Profesia de asistent social poate fi exercitata de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman sau cetatean al altui stat, in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1);
    b) are studii de specialitate in asistenta sociala, conform prevederilor art. 2 alin. (2);
    c) este inregistrata in Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    d) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in prezenta lege.
    ART. 8
    (1) Asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa aprobarea cererii de inscriere ca membru in Colegiu. Aprobarea cererii duce in mod automat la inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania si la eliberarea avizului de exercitare a profesiei.
    (2) Documentele necesare aprobarii cererii sunt:
    a) una dintre diplomele prevazute la art. 2 alin. (2);
    b) documente medicale;
    c) certificat de cazier judiciar;
    d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatii de incompatibilitate cu statutul de asistent social.
    (3) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene pot depune documentele echivalente celor prevazute la alin. (2) lit. b) si c), eliberate de autoritatile competente din tarile de origine sau de provenienta.
    (4) Documentele prevazute la alin. (2) si (3) se pot depune atat la sediul central al Colegiului, cat si la sediile descentralizate ale Colegiului, din teritoriu, conform art. 26 alin. (4), cu posibilitatea de a fi trimise si prin posta.
    ART. 9
    (1) Profesia de asistent social poate fi exercitata independent, in conditii de libera practica, in formele prevazute de prezentul articol, de catre persoanele prevazute la art. 7 care obtin atestatul de libera practica.
    (2) Asistentii sociali pot opta sa infiinteze cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale, in conditiile legii.
    (3) De la data inregistrarii in Registrul national al asistentilor sociali din Romania, societatile civile profesionale obtin personalitate juridica, cu conditia indeplinirii cerintelor din dreptul comun.
    (4) Cabinetele individuale de asistenta sociala si cabinetele asociate de asistenta sociala in desfasurarea activitatii lor pot angaja colaboratori.
    (5) Pentru obtinerea atestatului de libera practica, asistentul social trebuie:
    a) sa faca dovada ca a practicat asistenta sociala o perioada de cel putin 5 ani pana in momentul depunerii cererii;
    b) sa nu fi fost gasit vinovat de Colegiu in cazul unor anchete privind practica de asistenta sociala;
    c) sa depuna la Colegiu: cererea insotita de curriculum vitae, o scrisoare de motivatie si recomandari din partea a 3 asistenti sociali

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *