Act aditional

Contract Vanzare-Cumparare   |  1 comentarii

In fapt ce este un act aditional? Nimic mai mult decat un act prin care se modifica un alt act potrivit intelegerii partilor.

In practica de zi cu zi intalnim acte aditionale la contracte (de munca, arenda, comodat, credit, etc). Actul aditional este in realitate o "scurtatura" catre un nou contract cu clauze modificate fata de cel intial, insa fara a fi nevoie de rescrierea/redactarea acestuia in intregime.

Clauzele cele mai des modificate prin acte aditionale sunt:
  • pretul si termenul de valabilitate in cazul contractelor comerciale;
  • salariul, beneficii si sporuri in cazul contractului individual de munca pe perioada nedeterminata;
  • chiria sau valoarea arendei in cazul contractelor imobiliare;


Am observat ca sunt persoane care cauta de exemplu model de act aditional la o hotarare AGA sau act aditional pentru rezilierea unui contract cautari total eronate. O hotarare AGA nu poate avea act aditional deoarece aceasta nu poate fi modificata decat tot printr-o hotarare AGA cu aceeasi putere (ordinara sau extraordinara), iar rezilierea unui contract se face prin notificare deoarece regula intocmirii contractelor este aceea ca rezilierea se hotaraste unilateral si motivat desigur.


Un mod simplu de a intocmi un Act aditional:

Act aditional la contractul nr. __ din data ___

Subscrisele ____ si _____ (partile contractului initial) am convenit modificarea următoarelor elemente ale contractului sus menţionat, după cum urmează:
___scrieti ce clauze se modifica__(ex. Articolul X va avea urmatorul cuprins ......) incepand cu data de ________________________ .
Restul clauzelor contractului rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Semnaturi

Cel mai bun exemplu de intocmirea a unui act aditional (desi aici semneaza doar o parte) este cel in care Guvernul emite Ordonante (acte normative) prin care se modifica alte acte normative anterioare.

Veti observa urmatoarea formulare:"Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. ___ privind ______, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. __ din ____,  se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:".

Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

  • dng

    07 Noiembrie 2013, 11:02

    1

    foarte bun, foarte necesar, foarte util, multumesc frumos.

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *