Programul Rabla pentru producatori auto Pitesti - Arges

Stiri Arges  |  0 comentarii

Lista actelor necesare producatorilor auto pentru inscrierea in programul Rabla, potrivit ordinului 981/2012:

Dosarul de validare a producatorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
    a) cererea de validare a producatorului, prevazuta in anexa nr. 8, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
    b) imputernicire, in original, pentru cazul in care cererea de validare a producatorului este semnata de catre o persoana imputernicita; poate fi depusa procura notariala sau orice document administrativ emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie;
    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie;
    e) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a producatorului, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, activitatile autorizate, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;
    f) certificatul de inregistrare in registrul comertului, emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in copie certificata "conform cu originalul";
    g) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
    h) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
    i) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
    j) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social producatorul, precum si, dupa caz, certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in cererea de validare, aflate in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copii legalizate;
    k) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
    l) actul doveditor al calitatii de importator sau de reprezentant autorizat al producatorului/importatorului de autovehicule noi, in copie;
    m) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului", in copie; prin exceptie, acest document poate fi prezentat cel mai tarziu la data perfectarii contractului, in original

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *