Acte necesare agreere evaluatori autorizati de catre Ministerul Turismului

Acte necesare  |  0 comentarii

Lista acte necesare agreere evaluatori autorizati de catre Ministerul Turismului

Documentatia pentru agreerea evaluatorilor autorizati va cuprinde:

- act constitutiv si acte adtitionale relevante ;
- act de identitate sau certificat de inmatriculare la Registrul Comertului ;
- bilantul contabil pentru ultimul exercitiu financiar incheiat ;
- documente emise de ANEVAR din care sa rezulte calitatea de membru ;
- scrisoare de bonitate bancara ;
- certificat fiscal privind plata obligatiilor fiscale la zi ;
- situatia privind numarul de angajati pe feluri de contract de munca ;
- curriculum vitae ( cv ) pentru evaluatori persoane fizice sau colaboratori/angajati ;
- atestate profesionale ale salariatilor / colaboratorilor inclusiv legitimatii de evaluatori eliberate de ANEVAR ;
- referinte de prezentare de la cel putin 2 beneficiari ;
- nota de prezentare a evaluatorului ;
- proiectul unui raport de evaluare ;

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *