Acte necesare ajutor de somaj pentru persoane indisponibilizate

Somaj - Alocatii - Angajare  |  0 comentarii

Lista acte necesare care insotesc cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj pentru persoanele provenite din munca

        -       Actul de identitate, in original si in copie;

        -       Actele de studii si de calificare, in original si in copie;

        -       Certificatul de nastere, in original si in copie;

        -       Certificatul de casatorie, in original si in copie;

        -       Adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;

        -       Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;

        -       Declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;

        -       Carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta de certificare a stagiului de cotizare eliberata de catre angajatorul/angajatorii cu care persoana a avut raporturi de munca in ultimele 12 luni;        -       Copie de pe hotararea definitiva de reintegrare in munca, atunci cand reintegrarea in munca nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimonial acesteia;

        -       Dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului , respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimonial unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;        -       Declaratie pe proprie raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organelle competente veridicitatea declaratiei.Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *