Acte necesare angajare inspector antifrauda Constanta

Stiri Constanta  |  0 comentarii

Lista acte necesare pentru angajare ca inspector antifrauda in ANAF. Actele se depun in vederea sustinerii concursului.

  • Cerere de inscriere;
  • Copia actului de identitate legalizata/certificata pentru conformitate de catre functionarul care primeste dosarul;
  • Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate, legalizata/certificata pentru conformitate de catre functionarul care primeste dosarul;
  • Copia diplomei de licenta sau echivalenta, legalizata/certificata pentru conformitate de catre functionarul public care primeste dosarul;
  • Copia carnetului de munca legalizata/certificata pentru conformitate de catre functionarul care primeste dosarul sau adeverinte doveditoare ale vechimii, dupa caz;
  • Cazier judiciar
  • Adeverinta medicala
  • Declaratie pe propria raspundere
  • Curriculum Vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.021/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004;
  • Documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (7) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *