Acte necesare aviz sanitar materiale in contact cu apa

Acte necesare  |  0 comentarii

(1) In vederea obtinerii avizului sanitar / notificarii, inainte de punerea pe piata, a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor care vin in contact cu apa potabila, solicitantul depune dosarul de produs la Institutul National de Sanatate Publica/Centrul regional de sanatate publica. (Extras din Ordin 275/2012)
    (2) Dosarul de produs trebuie sa contina urmatoarele documente necesare pentru eliberarea avizului sanitar / notificarii:
    a) cerere adresata Institutului National de Sanatate Publica/Centrului regional de sanatate publica, cu antetul solicitantului, adresa, numarul de telefon, numarul de inregistrare la registrul comertului (conform modelului din anexa nr. 1), in care se specifica:
    (i) calitatea de producator, de reprezentant autorizat al producatorului sau de importator;
    (ii) numele si adresa completa a producatorului, in cazul in care solicitantul este importator;
    (iii) numele si adresa completa a persoanei la care se gaseste dosarul de produs;
    b) adresa la care isi are sediul in Romania producatorul sau importatorul;
    c) denumirea comerciala a produsului;
    d) categoria produsului [produs, material, substanta chimica/amestec sau echipament, utilizat(a) in contact cu apa potabila];
    e) domeniul de utilizare/aplicabilitate, instructiunile/conditiile de utilizare;
    f) compozitia cantitativa si calitativa standard si numerele CAS (Chemical Abstract Service) ale produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e) in contact cu apa potabila;
    g) criteriile de control pentru puritatea ingredientelor sau certificatul de calitate privind criteriile de puritate a ingredientelor, in copie si in original;
    h) buletinele de analiza/testarile efectuate de laboratoare acreditate in domeniu, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, prezentate in original;
    i) fisa de securitate a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e) in contact cu apa potabila;
    j) declaratia de conformitate a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e) in contact cu apa potabila.
    (3) In vederea notificarii, solicitantul va depune la dosarul de produs copii ale certificatelor, aprobarilor, testelor toxicologice, buletinelor de analiza emise de alte state membre ale Uniunii Europene. Copiile vor avea mentiunea "conform cu originalul", vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.
    (4) In vederea avizarii sanitare, solicitantul va depune la dosarul de produs copii ale certificatelor, aprobarilor, testelor toxicologice avand mentiunea "conform cu originalul", semnate si stampilate, precum si buletinele de analiza in original.
    (5) Dosarul de produs trebuie sa fie prezentat in limba romana sau, dupa caz, cu traducere legalizata.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *