Acte necesare bursa sociala pentru studenti

Acte necesare  |  0 comentarii

Acte necesare bursa sociala pentru studenti

Conform art.2, alin.2 din Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu prezenţă în campus, în anul universitar 2010-2011, în perioada 06-10.09.2010, studenţii care solicită bursă socială trebuie să depună, la secretariatele facultăţilor unde au fost admişi, următoarele documente doveditoare:
- cerere tip (se găseşte la secretariatul facultăţii);
- copie a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului;
- copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal;
- copie a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal, după caz;
- copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale
celorlalţi membri ai familiei;
- adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
- acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
- documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial, după caz;
- declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că veniturile pe care le
realizează îi permit obţinerea bursei;
- adeverinţă de la circumscripţia financiară sau de la serviciul public de specialitate din cadrul primăriilor în raza cărora locuiesc din care să rezulte veniturile realizate în ultimul an;
- după caz, documente medicale din care să rezulte că studenţii sunt bolnavi TBC, se află în evidenţa unităţilor medicale, suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *