Acte necesare inscriere in asociatia consilierilor juridici

Acte necesare  |  0 comentarii

Lista actelor necesare pentru inscrierea in asociatia consilierilor juridici.

Orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute art.8-11 din Legea 514/2003 poate solicita primirea în ACJB printr-o cerere-tip adresată preşedintelui asociaţiei.

La cerere se vor ataşa urmatoarele:

- copie de pe actul de identitate al solicitantului;
- copie de pe certificatul de naştere;
- copie de pe certificatul de casatorie;
- copie de pe diploma de studii;
- copie dupa carnetul de muncă, dupa contractul individual de munca, adeverinta, etc. din care sa rezulte vechimea in functia de consilier juridic;
- declaraţia solicitantului că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 9 din Legea nr. 514/2003;
- declaraţia solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 10 din Legea nr. 514/2003;
- declaraţia expresă a solicitantului că nu este sau nu a fost înscris într-o altă asociaţie profesională constituită în temeiul Legii nr. 514/2003;
- 2 poze tip buletin (pentru legitimaţie).

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *