Acte necesare modificare de limite si suprafete

Acte necesare  |  0 comentarii

Actele necesare in cazul unei actualizari, rectificari, modificari de limite si suprafete.

a) Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;

b) Documentatie cadastrala existenta- copie xerox;

c) Actele de proprietate – copii xerox;

d) Actele de indentitate ale proprietarului / proprietarilor (B.I., C.I, certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

e) Acordul bancii privind actualizarea / rectificarea (doar daca terenul este ipotecat)- in original;

f) Adeverinta numar postal (unde este cazul) –copie legalizata;

g) Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol ( unde este cazul) – copie legalizata;

h) Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *