Acte necesare pasaport copii si pasaport biometric

Stiri Bucuresti Ilfov  |  2 comentarii

2014 aduce noutati privind actele necesare obtinerii pasapoartelor atat pentru copii cat si cel biometric precum si conditiile si locul unde se obtine sau preschimba pasaportul. Potrivit Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate tipurile de documente de calatorie pe baza carora cetatenii romani pot calatori in strainatate sunt urmatoarele: pasaport simplu; pasaport simplu electronic; pasaport simplu temporar; titlu de calatorie.

Pasaportul simplu electronic se obtine in baza cererii pentru eliberare pasapoartelor simple electronice. Cererea se depune personal de catre solicitant, insotite de urmatoarele documente:
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original;
 • dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, completate pe numele titularului, in original;
 • pasaportul anterior, daca acesta exista.
Pentru persoane lipsite temporar de capacitatea de exercitiu, cererile pentru eliberarea pasaportului simplu electronic trebuie insotite de documentele prevazute mai sus, precum si de hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie, ramasa definitiva si irevocabila si de actul de desemnare a reprezentantului legal.

Pasaport pentru copii care nu au implinit varsta de 14 ani. Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre:
a) ambii parinti;
b) parintele imputernicit de celalalt parinte printr-o procura speciala ori care are acordul scris al celuilalt parinte;
c) parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
d) parintele in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte;
e) unul dintre parinti, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, numai pentru situatiile prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege;
f) parintele supravietuitor;
g) reprezentantul legal al minorului;
h) persoana imputernicita printr-o procura speciala de persoanele prevazute la lit. a), c), d), f) si g).

Cererile se depun insotite de urmatoarele acte:
a) certificat de nastere al minorului, in original si in fotocopie;
b) documente de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original si in fotocopie;
c) hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si in fotocopie, numai pentru cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de catre acestea potrivit alin. (1) lit. h);
d) hotarare judecatoreasca prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte, ramasa definitiva si irevocabila, in original si in fotocopie, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de catre acesta potrivit alin. (1) lit. h);
d^1) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, in cazul minorilor care la data punerii sub interdictie nu se afla sub ocrotirea parintilor;
e) documente emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de acesta potrivit alin. (1) lit. h), in original si in fotocopie;
f) act de deces al parintelui, pentru cererile formulate de parintele supravietuitor prevazut la alin. (1) lit. f) ori pentru cele formulate de catre persoana imputernicita de acesta potrivit alin. (1) lit. h), in original si in fotocopie;
g) procura speciala sau declaratie privind acordul celuilalt parinte, pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. b), in original;
h) procura speciala, pentru cererile formulate de persoana imputernicita potrivit alin. (1) lit. h), in original;
i) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta, prevazut de lege, completate pe numele copilui minoru, in original;
j) pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista;
k) doua fotografii color identice ale minorului, avand dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situatiile in care acesta nu este prezent la depunerea cererii.

Prezenta copilului minor la depunerea actelor este obligatorie. Cererile trebuie insotite de documentele prevazute la alin. (2) lit. a)-j), dupa caz.

Pasaport copii care au implinit varsta de 14 ani. Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pentru minorii care au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de acestia numai cu acordul:
a) ambilor parinti;
b) parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
c) parintelui in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte;
d) unui parinte, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, doar in situatiile prevazute de lege;
e) parintelui supravietuitor;
f) reprezentantului legal al minorului.

Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pot fi formulate si de minorul casatorit in conditiile legii, fara a mai fi necesar acordul parintilor sau al reprezentantului legal.

Acte necesare:
a) cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate in termen de valabilitate, in original si in fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate avand forma si continutul stabilite potrivit Hotararii Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile ulterioare, trebuie insotite de certificatul de nastere, in original si in fotocopie;
b) declaratie, hotarare judecatoreasca sau act de stare civila, astfel:
1. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de ambii parinti, in original; sau
2. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de parintele sau reprezentantul legal caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, in original, insotita de hotararea instantei, in original si fotocopie; sau
3. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de un parinte, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, in original, insotita de documentele emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, in original si fotocopie; sau
4. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de parintele supravietuitor, in original, insotita de actul de deces al celuilalt parinte, in original si in fotocopie; sau
5. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de un parinte si hotarare judecatoreasca prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte, ramasa definitiva si irevocabila, in original si in fotocopie; sau
6. certificat de casatorie al minorului casatorit in conditiile legii, in original si in fotocopie.
c) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta, prevazut de lege, completata pe numele minorului, in original;
d) pasaportul anterior, daca acesta exista;

Pasapoarte temporare se obtin pe baza de cerere care trebuie insotita de urmatoarele documente:
a) documentele mai sus in functie de situatia concreta;
b) dovada achitarii tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, in conditiile prevazute de lege;
c) doua fotografii color identice ale titularului, avand dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, in cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercitiu, care nu sunt prezente la depunerea cererii.

Avand in vedere ca modelul de formulare si acte necesare pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, modelul declaratiei privind acordul parintilor/celuilalt parinte cu privire la eliberarea unui pasaport pentru minor, modelul declaratiei in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii pasaportului, precum si procedura de anulare si modelul comunicarii privind anularea pasapoartelor se stabilesc prin dispozitie a directorului general al Directiei Generale de Pasapoarte, iar modelul declaratiei pe propria raspundere, prezentata in punctul de trecere a frontierei, precum si modelul declaratiei privind acordul parintilor pentru iesirea din tara a minorului insotit de o persoana fizica majora se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, aspteptam emiterea acestora pentru a afisa formularele valabile in 2014.

De unde se ridica pasaportul ? Paşaportul simplu electronic se ridicã de la serviciul public comunitar sau, dupã caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în strãinãtate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicitã de acesta/aceasta printr-o procurã specialã care respectã condiţiile prevãzute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTĂ: în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul.

2 Comentarii la articol

 • Irina

  08 Ianuarie 2014, 10:44

  1

  Daca sunt lucrez in strainatate, unde pot sa schimb pasaportul ?

 • Sebastian

  22 Ianuarie 2014, 10:16

  2

  Trebuie cazier pentru pasaport ?

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *