Acte necesare pemis de traversare

Acte necesare  |  0 comentarii

Lista acte necesare in vederea obtinerii permisului de traversare, beneficiarul sau titularul de investitie va intocmi o documentatie care va cuprinde:
    a) cerere de obtinere a permisului de traversare, al carei formular este prevazut in anexa nr. 1.1; (vezi modelul cererii)
    b) documentatia tehnica de traversare;
    c) avizul/autorizatia de gospodarire a apelor pentru lucrarea traversata;
    d) avizul de gospodarire a apelor pentru lucrarea care traverseaza lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare;
    e) referatul tehnic intocmit de proiectantul de specialitate al lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, pentru lucrarile de traversare;
    f) acordul unitatii care detine lucrarea traversata, in cazul in care lucrarea nu este in administrarea A.N.A.R. Acest acord va fi emis in baza verificarii efectuate in teren de catre administratorul lucrarii;
    g) avizul si acordul Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice/Comisiei centrale sau comisiilor teritoriale de avizare a documentatiilor de expertiza a sigurantei barajelor, in functie de categoria de importanta a acestora, in cazul subtraversarii, traversarii sau supratraversarii barajelor, pe baza unui raport intocmit de un expert atestat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor in domeniul sigurantei barajelor, asupra documentatiei tehnice pentru obtinerea permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare. Pentru emiterea acestor avize se vor percepe tarife asimilate celor pentru emiterea avizelor privind documentatiile de expertiza a sigurantei barajelor.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *