Actele necesare tabere scolare copii urmasi eroi sau revolutionari Timisoara

Stiri Timisoara  |  0 comentarii

Actele necesare privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor urmasi ai eroilor-martiri sau ai caror parinti detin certificate doveditoare ale calitatii de revolutionar eliberate in baza Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987.

Parintii sau organizatorii de grupuri care doresc participarea copiilor la tabara vor prezenta la S.S.P.R., cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de plecarea in tabara, urmatoarele documente:
    1. parintii:
    a) cerere in care sunt specificate tabara, perioada, costul acesteia, numele si prenumele parintelui, numarul certificatului care atesta calitatea de revolutionar conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, numele si prenumele copilului, data nasterii copilului;
    b) copie de pe BI/CI al/a parintelui;
    c) copie de pe certificatul care atesta calitatea de urmas erou-martir a copilului sau calitatea de revolutionar a parintelui conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) adeverinta de scolarizare in cadrul invatamantului de stat sau acreditat conform prevederilor legale, in original;
    e) copie de pe certificatul de nastere al copiilor sau, dupa caz, copie de pe BI/CI al/a al copiilor;
    f) alte acte doveditoare (hotarari judecatoresti, anchete sociale etc.);
    g) declaratie pe propria raspundere ca nu obtin niciun venit - pentru studentii care urmeaza la zi cursurile universitare si masterale;
    2. asociatiile de revolutionari - organizatorii de grupuri:
    a) cerere in care sunt specificate tabara, perioada si costul acesteia;
    b) tabel nominal semnat si stampilat, in original, de catre reprezentantul legal al asociatiei, care va contine in mod obligatoriu urmatoarele date de identificare: date de identificare ale asociatiei (adresa, nr. telefon/mobil, numar fax), numele si prenumele parintelui care are calitatea de revolutionar, numarul certificatului care atesta calitatea de revolutionar, numele si prenumele copilului, data nasterii copilului, numele si prenumele insotitorului/insotitorilor de grup;
    c) copie de pe BI/CI al/a insotitorului;
    d) copie de pe certificatul de urmas erou-martir al copilului sau de pe certificatul de revolutionar al parintelui conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) copie de pe BI/CI al/a parintelui;
    f) adeverinta de scolarizare in cadrul invatamantului de stat sau acreditat conform prevederilor legale in original;
    g) copie de pe certificatul de nastere al copilului, copie de pe B.I/C.I al/a copilului;
    h) alte documente necesare (anchete sociale, hotarari judecatoresti etc.);
    i) declaratie pe propria raspundere ca nu obtin niciun venit - pentru studentii care urmeaza la zi cursurile universitare si masterale.%0D
    (4) Cererile si tabelele pentru plecarea in tabara, inaintate la S.S.P.R., care nu contin toate datele si documentele justificative prevazute la alin. (3), cele care prezinta modificari sau care au fost depuse spre avizare la S.S.P.R. cu intarziere nu vor fi avizate.
    (5) S.S.P.R. va transmite D.J.S.T., respectiv a municipiului Bucuresti avizul, insotit de xerocopia tabelului inaintat de catre asociatie la S.S.P.R., in cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

Abrevieri:
SSPR = Secretariatul de stat pentru problemele revolutionarilor
D.J.T.S = Directia judeteana pentru tineret si sport

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *