Adeverinta angajator - cumul pensie cu salariu - model

Adeverinte  |  0 comentarii

Adeverinta angajator eliberata unui angajat ce se incadreaza in prevederile legii cumulului pensiei cu salariu - model.Art. 9 – (1) În situaţia în care pensionarul optează pentru suspendarea plăţii pensiei/pensiilor, angajatorul este obligat ca, până pe data de 4 a lunii următoare celei în care a fost exprimată opţiunea, să depună la casa/casele de pensii care efectuează plata, o adresă din care să rezulte situaţia pensionarului ( Anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni ), însoţită de un exemplar al declaraţiei prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. c).
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) stau la baza efectuării, de către casa de pensii, a suspendării plăţii pensiei/pensiilor.
(3) În lipsa declaraţiei prevăzuta la art. 8 alin. (1) lit. c) operaţiunea de suspendare nu poate fi efectuată de către casa/casele de pensii.
(4) Plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opţiunea de către pensionar.
(5) Decizia privind suspendarea plăţii pensiei, emisă de către casa de pensii, se comunică pensionarului si angajatorului  în termen de 5 zile de la data emiterii.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *