Adeverinta medicala pentru medic/ internare/ externare - model

Adeverinte  |  0 comentarii

Adeverinta medicala solicitata de beneficiarii de venit minim garantat pentru medicul de familie, la internarea sau externarea din spital.
Free download ( descarca gratis ) model de adeverinta


Către,
                      Primăria  oraşului  .....................    Subsemnatul (a) ________domiciliat(ă) în _________________, str. ________ nr. ______, bl. _____, sc. ______, et. _______, ap. ______, judeţul ___________, prin prezenta solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt beneficiar de ajutor social ca venit minim garantat şi îmi sunt plătite asigurările sociale de sănătate.
    Această adeverinţă îmi este necesară la medicul de familie/spital pentru consultaţie/internare-externare la  ________________________


                        Semnătura,
              


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *