Adeverinta incadrare in grupa 1 de munca

Adeverinte  |  0 comentarii

Adeverinta model pentru pensionari si incadrare in grupa 1 de munca conform noii legi a pensiilor 2011 si norme metodologice de aplicare aprobate prin HGR 257/2011

Date de identificare a unitatii
    ...............................
    Nr. .........../...............


ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna .........., nascut/nascuta la data de ........ in localitatea ........., judetul ........, avand codul numeric personal ........., a fost angajat/angajata cu contract individual de munca la societatea*1) ............, in meseria/functia ........, in perioada ......... .
    Pe perioada ........ se incadreaza in grupa I de munca, in procent de ...., in baza prevederilor*2) ........., activitate care se regaseste la pozitia ......... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Societatea se regaseste la pozitia ......... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva societatii, cunoscandu-se atat prevederile Codului penal referitoare la falsul in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducatorul unitatii,
...........................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)


    *1) Se completeaza cu denumirea societatii sau, dupa caz, cu eventualele denumiri anterioare.
    *2) Se precizeaza actul normativ (numar, data, pozitie, anexa) in baza caruia a fost incadrat in grupa I de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *