Adeverinta practica permis auto

Adeverinte  |  0 comentarii

 Scoala de conducatori auto ........(denumirea).......
    ............(nr. autorizatiei, emitent, data eliberarii,
    valabilitatea) .........

ADEVERINTA

    Nr. ....... din .........
    (Se inregistreaza in registrul de evidenta al scolii.)

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ......., CNP ......, domiciliat(a) in localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ......, inregistrat in Registrul unic de evidenta al cursantilor la nr. ....... din data de ......., a efectuat un numar de ....... ore suplimentare de pregatire practica de conducere auto pentru categoria ....., in perioada ......., cu instructorul auto ............. .

    S-a eliberat prezenta adeverinta pentru o noua programare la sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.


               Director,                                Secretar

Vezi si

Ordin 82/2013 permis auto


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *