Admitere liceu 2014-2015

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ministerul Educației Naționale a emis Ordinul 4925/2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

ART. 1
    Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, prevazuta in anexa nr. I la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2011-2012.
    (2) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
    (3) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015.
    (4) Comisia Nationala de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015.
    ART. 3
    (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    (2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator - puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea invatatori-educatoare in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    (3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in clasele de la profilul pedagogic, specializarile mediator scolar si instructor de educatie extrascolara, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializarile bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activitati extrascolare, pedagog scolar, in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    ART. 4
    Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, prevazuta in anexa nr. IV la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    ART. 5
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala, Directia generala buget-finante si resurse umane, Directia informatizare si dezvoltarea infrastructurii scolare si universitare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015
31 ianuarie 2014
Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii;

1 martie 2014
Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare  a probei de verificare a cunostintelor de limba materna. Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

1 mai 2014
Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere         

7 mai 2014
Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere. Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru. Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora.

16 mai 2014
Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita.

12-30 mai 2014
Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare.

18 iunie 2014
Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati.

20 iunie 2014
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a.

3 iulie 2014
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile  judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene

4 iulie 2014
Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale aleabsolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a.

7 iulie 2014
Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet.                                  

Probele de aptitudini                                    

22-23 mai 2014
Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini.

26-27 mai 2014
Inscrierea pentru probele de aptitudini.

28-30 mai 2014
Desfasurarea probelor de aptitudini.

2 iunie 2014
Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.

3 iunie 2014
Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de  aptitudini. Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini.

20 iunie 2014
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati. Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati.

3 iulie 2014
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere.

4 iulie 2014
Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva.

7 iulie 2014
Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini. Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini.

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

22-23 mai 2014
Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

26-27 mai 2014
Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

28-30 mai 2014
Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

2 iunie 2014
Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru.

3 iunie 2014
Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

4-5 iunie 2014
Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

10 iunie 2014
Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.

11 iunie 2014
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe.

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

15 mai 2014
Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi                    

20 iunie 2014
Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi.

7-9 iulie 2014
Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi.

10-12 iulie 2014
Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special.

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015.

4-8 iulie 2014
Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a. Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea.

4-8 iulie 2014
Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere.

5-9 iulie 2014
Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator.

10 iulie 2014
Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata. Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti.

11 iulie 2014
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere.

12-13 iulie 2014
Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala.

14 iulie 2014
Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor.

15 iulie 2014
Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015.

16 iulie 2014
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

16 iulie 2014
Afisarea de catre fiecare unitate de invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate.

17 iulie - 25 iulie 2014
Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015.

16 iulie 2014
Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna.

17-18 iulie 2014
Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna ori de limba materna.

19 iulie 2014
Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii.

16-21 iulie 2014
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii.

21 iulie 2014
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini. Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna.

16-22 iulie 2014
Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori.

23 iulie 2014
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere.

24 iulie 2014
Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii.

24 iulie 2014
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa, si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat. Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa.

24-25 iulie 2014
Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a doua.

25 iulie 2014
Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii.

28-31 iulie 2014
Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate.

A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015.

1 august 2014
Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna.

septembrie 2014
Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna.

2-3 septembrie 2014
Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna.

4-5 septembrie 2014
Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare.

8 septembrie 2014
Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii.

Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

1 mai 2014
Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015.

15 iulie 2014
Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015.

22-23 iulie 2014
Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015.

23-25 iulie 2014
Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015, pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *