Ajutor pentru încalzirea locuinţei la Primaria Chitila

Stiri Bucuresti Ilfov  |  0 comentarii

Beneficiarii de ajutor pentru încalzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, conform O.U.G. 70/2011, pot procura cererile şi declaraţiile pe propria răspundere de la Primaria orasului Chitila din str. Ion Olteanu, nr. 6 – doamna Andrei Cristina – incepand cu data de 08.10.2012 si vor fi depuse pana la data de 20.11.2012.

          Venitul maxim pana la care se acorda ajutorul este de: 615 lei/membru de familie.

Cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

-Copie după actul de identitate(buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie)

-Copie după certificatele de naştere(pentru membrii familiei care nu au împlinit 14 ani)

-Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii(inclusiv valoarea tichetelor de masă)

-Pentru membrii familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere

-Certificat de atestare fiscală de la Taxe şi Impozite

-Cupon pensie in original sau copie(orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii

-Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii

- Cupon alocaţie de stat pentru copii în original sau copie (declaraţie pe propria răspundere a părinţilor/copilului)

- Cupon alocaţie de susţinere a familiei  în original sau copie dacă este cazul

-Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii(copie decizie)

-Copie după hotărârea de divorţ sau certificate de deces, atunci când este cazul

-Copie după contractul de proprietate sau de închiriere a locuinţei(unde este cazul)

-Copie după ultima factură de gaze naturale ( pentru cei care se încălzesc cu gaze naturale)

-Alte acte necesare (după caz)

Cererile pot fi depuse numai de către proprietarii imobilelor pentru care se solicita ajutorul de încălzire.

Conform OUG nr.70/2011, in vederea verificarii datelor inscrise in cererea si declaratia pe proprie raspundere, se vor efectua anchete sociale la domiciliu, pentru cel putin 60% dintre titularii acestor ajutoare.

Conform art.32 din OUG nr.70/2011, declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

 Primaria orasului Chitila

Pentru a descarca cererea si declaratia necesare pentru obtinrea ajutorului pentru incalzire, click pe documentele de mai jos:


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul/subsemnata __________________________ , cu domiciliul in oras Chitila, Judet Ilfov, str._____________________ , nr._____, bl. ______, ap. ______

Posesor al B.I./C.I., seria ____, nr. __________, CNP ________________________ eliberat de _______________, la data de ___________

          Cunoscând că falsul în declaraţii  constituie infracţiune care este sancţionată de Codul penal conform art. 292, declar pe propria răspundere ca:

          Nu sunt salariat(a) permanent sau zilier la unitati de stat sau private, asociatii de locatari, membru asociat sau persoana fizica autorizata sa desfasor o activitate independenta  .

          Dau prezenta declaratie spre a servi la Primaria competenta in vederea obtinerii unui ajutor de incalzire. 

                  Data                                                                            Semnătura

         ______________ 


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *