Angajament plata

Formulare contabile  |  0 comentarii

Model de Angajament de plata
    1. Serveste ca:
    - angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii;
    - titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
    - titlu executoriu pentru executarea silita, in caz de nerespectare a angajamentului.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de persoana care isi ia angajamentul, in conditiile in care exista documente din care rezulta pagube sau alte obligatii de plata (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).
    3. Circula la persoana in fata careia s-a luat angajamentul pentru semnare.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.


                                ANGAJAMENT DE PLATA


    Subsemnatul, ...................., domiciliat in .............., str. ................ nr. ......, bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ......, judetul .............., posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........., emis/emisa de .......................... in anul ......, avand functia de ................. la institutia ....................., luand cunostinta de faptul ca prin ...................... s-a constatat ca din vina mea am produs unitatii .................... o paguba de ............ lei, provenita din ..........................., imi iau angajamentul de a plati aceasta suma unitatii pagubite astfel: ................................................ .
    Prezentul angajament de plata constituie titlu executoriu, fara indeplinirea vreunor formalitati sau trecerea vreunui termen.

    Data: astazi ..........................., in deplina cunostinta de cauza.


                                   Semnatura
                                 ..............

          Semnat in fata noastra
    Calitatea .....................
    Semnatura .....................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *