Bacalaureat 2012 noutati

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Bacalaureat 2012: Ordin 5218 din 2011 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2012.

 In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat - 2012, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Examenul de bacalaureat - 2012 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 si 63 bis din 25 ianuarie 2011.
    (2) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat - 2012.
    (3) Comisiile de bacalaureat judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a salilor de clasa din centrele de examen, in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat.
    ART. 3
    Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010.
    ART. 4
    Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat si programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, valabile in sesiunile anului 2012, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 si 67 bis din 26 ianuarie 2011.
    ART. 5
    Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010.
    ART. 6
    Probele specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.217/2010 privind organizarea si desfasurarea probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone in vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010.
    ART. 7
    Probele specifice sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.218/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010.
    ART. 8
    Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 22 octombrie 2009.
    ART. 9
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala invatamant superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul educatiei, cercetarii,
                    tineretului si sportului,
                      Daniel Petru Funeriu

    Bucuresti, 29 august 2011.
    Nr. 5.218.

    ANEXA

                          CALENDARUL
                examenului de bacalaureat - 2012

                   Sesiunea iunie-iulie 2012

    28-30 mai 2012   Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
    1 iunie 2012     Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
    11-13 iunie 2012 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala
                     in limba romana - proba A
    13-15 iunie 2012 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala
                     in limba materna - proba B
    18-22 iunie 2012 Evaluarea competentelor digitale - proba D
    25-27 iunie 2012 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de
                     circulatie internationala - proba C
    2 iulie 2012     Limba si literatura romana - proba E) a) - proba scrisa
    3 iulie 2012     Limba si literatura materna - proba E) b) - proba scrisa
    4 iulie 2012     Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisa
    6 iulie 2012     Proba la alegere a profilului si specializarii -
                     proba E) d) - proba scrisa
    8 iulie 2012     Afisarea rezultatelor
    9 iulie 2012     Depunerea contestatiilor (orele 8,00-12,00)
    10-12 iulie 2012 Rezolvarea contestatiilor
    13 iulie 2012    Afisarea rezultatelor finale

                       Sesiunea august-septembrie 2012

    16-20 iulie 2012    Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
    20-21 august 2012   Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala
                        in limba romana - proba A
    20-22 august 2012   Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala
                        in limba materna - proba B
    21-22 august 2012   Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de
                        circulatie internationala - proba C
    23-24 august 2012   Evaluarea competentelor digitale - proba D
    27 august 2012      Limba si literatura romana - proba E) a) - proba scrisa
    28 august 2012      Limba si literatura materna - proba E) b) - proba scrisa
    29 august 2012      Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba
                        scrisa
    31 august 2012      Proba la alegere a profilului si specializarii -
                        proba E) d) - proba scrisa
    2 septembrie 2012   Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea
                        contestatiilor (orele 16,00-20,00)
    3-4 septembrie 2012 Rezolvarea contestatiilor
    5 septembrie 2012   Afisarea rezultatelor finale


    NOTA:
    La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice.
0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *