Călătorii gratuite pe CFR

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Ordin 1697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române (CFR). Emitent: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) si art. 13 din Ordonanta Guvernului 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, prevazuta in anexa 1.
    ART. 2
    Se aproba Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru agentii economici prevazuti la art. 4 din Ordonanta Guvernului 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, precum si a biletelor de calatorie in interesul serviciului, acordate societatilor respective si altor societati care desfasoara lucrari in interesul caii ferate, prevazuta in anexa 2.
    ART. 3
    Se aproba Metodologia de decontare a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, acordate in baza Ordonantei Guvernului 112/1999 privind calatoriile in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, a caror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevazuta in anexa 3.
    ART. 4
    Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin. Anexele 1-3 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 824 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri 1.
    ART. 5
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" - S.A. si Directia generala economica si bugete din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 149 si 149 bis din 18 februarie 2005, cu modificarile ulterioare, se abroga.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Vezi si: Mersul trenurilor CFR la zi

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *