COR 2012

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Ordin 81 din 13 februarie 2012 privind modificarea si completarea COR (Clasificarii ocupatiilor din Romania) - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011


    In baza:
    - Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania;
    - art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor - ISCO 08;
    - Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania,
    in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

    ART. 1
    Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, se modifica si se completeaza cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei nationale prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                Presedintele Institutului National de Statistica
                                Vergil Voineagu


    ANEXA

LISTA ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale ce modifica si completeaza  Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)


 1.Arbitru de fotbal                                         codul - 342216

 2.Agent de turism pentru circuite tematice                  codul - 422111

 3.Asistent de cercetare stiintifica in domeniul hidrologiei,              
   hidrogeologiei si gospodaririi apelor                     codul - 211445

 4.Cercetator stiintific in domeniul hidrologiei,                          
   hidrogeologiei si gospodaririi apelor                     codul - 211444

 5.Consilier vanzari bijuterii si ceasuri                    codul - 332204

 6.Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca               
   pentru logistica (studii medii)                           codul - 325726

 7.Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca               
   pentru logistica (studii superioare)                      codul - 226308

 8.Coordonator productie RTV                                 codul - 215316

 9.Director centru judetean de resurse si asistenta                        
   educationala (CJRAE)                                      codul - 235919

10.Director club sportiv scolar                              codul - 134508

11.Director de departament ticketing                         codul - 143918

12.Evaluator bunuri culturale                                codul - 241267

13.Evaluator de evaluatori                                   codul - 242409

14.Evaluator de furnizori si programe de formare             codul - 242408

15.Evaluator extern                                          codul - 242410

16.Expert in monitorizarea comportarii constructiilor        codul - 214236

17.Expert/specialist in parteneriat public-privat            codul - 242221

18.Gemolog                                                   codul - 241266

19.Hidrogeolog                                               codul - 211446

20.Iluzionist de circ                                        codul - 516912

21.Inspector scolar pentru proiecte educationale             codul - 235921

22.Jurnalist TV (studii medii)                               codul - 264224

23.Jurnalist TV (studii superioare)                          codul - 264225

24.Jurnalist TV senior                                       codul - 264226

25.Laborant pentru constructii de drumuri si constructii                   
   civile                                                    codul - 711104

26.Maestru magician                                          codul - 265445

27.Maistru bijutier                                          codul - 731311

28.Manager de intreprindere sociala                          codul - 112036

29.Manager dezvoltare durabila pentru mobila sau componente  codul - 325728

30.Mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria                  
   textila, confectii si incaltaminte                        codul - 723311

31.Operator fabricatie flux                                  codul - 821106

32.Pirotehnician                                             codul - 754204

33.Prestidigitator                                           codul - 516911

34.Producator delegat TV                                     codul - 265441

35.Producator executiv TV                                    codul - 134918

36.Producator general                                        codul - 112037

37.Producator teren (studii medii)                           codul - 265444

38.Producator teren (studii superioare)                      codul - 265443

39.Producator TV                                             codul - 265442

40.Referent protocol aeroportuar                             codul - 432343

41.Responsabil industrializare produs                        codul - 121916

42.Responsabil produs                                        codul - 122109

43.Responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii                   
   constructiilor                                            codul - 214234

44.Specialist arii protejate                                 codul - 213306

45.Specialist in e-Afaceri                                   codul - 251301

46.Specialist in economia sociala                            codul - 341206

47.Specialist in e-Guvernare                                 codul - 251302

48.Specialist in e-Media                                     codul - 251303

49.Specialist in e-Sanatate                                  codul - 251304

50.Specialist in urmarirea comportarii constructiilor        codul - 214235

51.Specialist securitate si sanatate in munca in domeniul                  
   servicii de intretinere si reparatii autovehicule                       
   (studii medii)                                            codul - 325727

52.Sef grup functional tehnic                                codul - 121917

53.Sef linie fabricatie                                      codul - 121915

54.Sef proces fabricatie                                     codul - 121913

55.Sef sectiune tehnica                                      codul - 121914

56.Tehnician platou                                          codul - 311920


    Se modifica denumirea ocupatiei cod 221108 din "medic medicina in familie" in "medic medicina de familie".
    Se modifica denumirea ocupatiei cod 261205 din "magistrat consultant" in "asistent judiciar".
    Se rectifica codul ocupatiei "inspector general vanatoare" din 121103 in 131103.
    Se rectifica codul ocupatiei "expert inginer metalurg" din 214707 in 214607.
    Se rectifica codul ocupatiei "cercetator in turnarea metalelor" din 214944 in 214644.
    Se rectifica codul ocupatiei "mercantizor" din 322402 in 332402.
    Se muta ocupatia "expert tehnic extrajudiciar" din grupa majora 3 "Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic" in grupa majora 2 "Specialisti in diverse domenii de activitate" si va avea codul 214951.
    Se muta ocupatia "consilier de probatiune" din grupa de baza 2612 "Magistrati" in grupa de baza 2619 "Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 261921.
    Se muta ocupatia "inspector de probatiune" din grupa de baza 2612 "Magistrati" in grupa de baza 2619 "Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 261922.
    Se muta ocupatia "administrator societate comerciala" din grupa de baza 2149 "Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare" in grupa de baza 2421 "Analisti de management si organizare" si va avea codul 242111.
    Se radiaza ocupatia "inspector justitie", cod 261902.
    Se radiaza ocupatia "consilier de justitie", cod 261904.
    Se radiaza ocupatia "referent de specialitate in justitie", cod 261905.
    Se radiaza ocupatia "inspector general judecatoresc", cod 261907.
    Se radiaza ocupatia "inspector general notarial", cod 261908.
    Se radiaza ocupatia "inspector general penitenciare", cod 261909.
    Se radiaza ocupatia "conducator carte funciara", cod 341102.
    Se radiaza ocupatia "grefier dactilograf (curte de apel, tribunal, judecatorie)", cod 341109.
    Se radiaza ocupatia "videojurnalist" de la codul 216608, care se regaseste cu aceeasi denumire la codul 265436.
    Se radiaza ocupatia "fotograf si tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet" de la codul 343105, care se regaseste cu denumirea "fotograf" la codul 343101 si cu denumirea "tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet" la codul 352134.0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *