Cerere admitere creanta

Cereri  |  0 comentarii

In sustinerea prezentei cereri, intelegem sa ne folosim de proba cu inscrisuri, interogatoriul debitoarei, expertiza judiciara contabila,

DOMNULE JUDECATOR SINDIC,
   
    S.C. ______________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului  ________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de inregistrare  ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata prin ________________, cu functia de ______________, in calitate de creditor in Dosarul nr.      _____, aflat pe rolul Sectiei ______ a Tribunalului  ______________, formuleaza prezenta:
   
CERERE DE ADMITERE A CREANTEI ASUPRA AVERII
   
    debitorului S.C. ______________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului  ________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de inregistrare  ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata prin ________________, cu functia de ______________,

    solicitandu-va sa dispuneti:
   
    1. admiterea creantei noastre certe, lichide si exigibile in cuantum de _____, reprezentand _____, conform _______ (se mentioneaza documnetele justificative: contracte, facturi, avize de insotire a marfii etc.);
    2. inregistrarea creantei noastre certe lichide si exigibile in cuantum de _______ in tabelul definitiv al creantelor contra debitorului mai sus nominalizat;
    3. obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata, pentru urmatoarele
   
    Motivele cererii:
   
    In fapt, debitorul _________ se afla in stare de insolventa.
   
    In drept, invocam prevederile art. 65 si urm. din Legea privind procedura insolventei nr. 85/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21.04.2006, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborate cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
    In subsidiar, formulam prezenta cerere in acord cu prevederile art. 1.270-1.280, art. 1.530, 1.538-1.541 Cod civil.
   
    In sustinerea prezentei cereri, intelegem sa ne folosim de proba cu inscrisuri, interogatoriul debitoarei, expertiza judiciara contabila, precum si de orice alte probe a caror necesitate va rezulta pe parcursul dezbaterilor.

    Depunem prezenta actiune si copii dupa acte in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar.
    Anexam alaturat, dovada platii taxei judiciare de timbru in valoarea de ____ si aplicam timbru judiciar mobil.

    Data _______

     Semnaturile,

    DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ________

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *