Cerere atestare fiscala

Cereri  |  0 comentarii

In primul rand va prezentam ce Legi gasiti pe site care reglementeaza atestarea fiscala:

OG 12 din 2013

Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea contribuabilului prin includerea in esalonare a urmatoarelor obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent:
    a) cele prevazute la art. 3 alin. (2^2);
    b) cele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de esalonare la plata, desfiintate in procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute prin noul act administrativ emis potrivit art. 216 alin. (3) din Codul de procedura fiscala;
    c) obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata.
    (2) Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazut la art. 10 alin. (1) lit. b), g^1) sau g^2), dupa caz, si se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata sau decizie de respingere, dupa caz.

Legea 186 din 2013 - Parcuri industriale

Cererea de acordare a titlului de parc industrial se semneaza de catre solicitant.
    (2) In cadrul cererii, solicitantul va preciza durata pentru care solicita acordarea titlului de parc industrial, care nu va putea fi mai mica de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.
    (3) Declaratiei de eligibilitate, la cererea de acordare a titlului de parc industrial, ii vor fi anexate urmatoarele documente in original:
    a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului competent privind administratorul parcului;
    b) certificate de atestare fiscala emise de organele fiscale competente, din care sa rezulte ca administratorul parcului nu are datorii scadente si neachitate, pentru care s-a emis un titlu executoriu, fata de bugetul consolidat al statului;
    c) avizul de principiu eliberat de autoritatile de mediu;
    d) extras de carte funciara de informare;
    e) certificat de urbanism;
    f) declaratie pe propria raspundere a administratorului parcului ca are un web site propriu functional; declaratia trebuie sa cuprinda si adresa web a site-ului propriu.
    (4) La cererea de acordare a titlului de parc industrial se anexeaza si urmatoarele documente in copii certificate pentru conformitate cu originalul:

 • OUG 61/2013
 • OUG 50/2013
 • OUG 32/2013
 • OUG 12/2013
 • OUG 24/2012 modificarea Codului Fiscal
 • Ordin 1274/ 2011 sisteme incalzire energie regenerabila
 • Ordin 1853/2011 norme esalonare/amanare impozite si taxe
 • OUG 25/2011 ajutoare de stat acordate producătorilor agricoli
 • OUG 29/2011 esalonare plata impozite si taxe
 • Ordin 25/2011 Declaraţie inventar CASS
 • Ordin 2491/2010 - comert cu produse energetice cf Codul Fiscal
 • Ordin 2287/2010 - amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată
 • OUG 51/2010 măsuri pentru reducerea unor arierate din economie
 • Casa verde 2010: ORDIN nr. 950 din 17 iunie 2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare
 • Fonduri structurale Turism - modificari legislatie la zi
 • Ordonanta De Urgenta 92 din 2009
 
 
In sectiunea Modele veti gasi o multitudine de informatii, acte si formulare ce pot fi descarcate si completate la computer:

Cerere certificat fiscal firme impozite / taxe locale - model de cerere cazier fiscal sau cerere certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice ( firme ) pentru impozite si taxe locale datorate consiliului local municipal;

Cerere eliberare certificat de atestare fiscala:
Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală conform OMFP  2014/2011. Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală, contribuabilii completează această cerere.  Certificatul atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri.

Acte necesare vanzare imobile:
Certificatul de atestare fiscală -  se obţine de la Direcția de Impozite si Taxe Locale DITL tot de către vânzător si durează doar 15 minute în cazul în care impozitul este plătit la zi.

 • Acte necesare Programul Rabla pentru producatori auto
 • Documente necesare autorizatie de schimb valutar
 • Model raport de evaluare in vederea acreditarii
 • Ajutor pentru încalzirea locuinţei la Primaria Chitila
 • Cerere certificat fiscal model nou
 • Reglementări noi privind certificatul de atestare fiscală

Tot ce trebuie sa faceti pentru a descarca textul actului normativ care va intereseaza este sa copiati titlul si sa il introduceti in casuta de cautare din stanga sus si va vor fi afisate toate informatiile.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *