Cerere de candidatura examen consultant fiscal

Cereri  |  0 comentarii

Cerere de candidatura Model utilizat pentru inscrierea unui consultant fiscal la alegerile conducerii Camerei Consultantior Fiscali din Romania:

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………., CNP ………………….., legitimat/legitimata cu BI/CI/pasaport seria …. nr. ………, emis/emisa la data de ………… de ……………………, domiciliat/domiciliata in localitatea …………………………………, str. …………………………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judetul/sectorul ……………., telefon ……………………, fax ……………………, e-mail …………………………………., avand calitatea de consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali, nr. carnet ……./an ………, imi depun candidatura pentru a fi ales membru in*1):……………………………………………………………. .
Declar pe propria raspundere ca la data depunerii prezentei candidaturi*2):
_
|_| am capacitate deplina de exercitiu;
_
|_| nu am fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani de Camera Consultantilor Fiscali;
_
|_| nu detin nicio functie intr-o alta organizatie profesionala;
_
|_| am achitat obligatiile fata de Camera Consultantilor Fiscali;
_
|_| am participat la programul de formare profesionala continua in anul anterior organizarii alegerilor;
_
|_| am si calitatea de auditor*3).
In sustinerea cererii mele depun alaturat urmatoarele:
- BI/CI/pasaport seria ………. nr. ……………., emis/emisa la data de …………… de …………………….., in copie;
- copia carnetului de consultant fiscal, vizat la zi;
- curriculum vitae.

Data ……………   Semnatura ……………

Domnului Presedinte al Comisiei de validare
a candidaturilor din cadrul Camerei Consultantilor Fiscali

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *