Cerere de restituire taxa auto 2012

Cereri  |  0 comentarii

Model de cerere de restituire taxa auto formulata in baza Legii 9/2012 privind taxa auto pentru emisiile poluante.

    Catre
    ..............................................
           (organul fiscal competent)

    Subsemnatul/Subscrisa ......................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ................,
          (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)
    str. ........................ nr. ...., bl. ......, sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ....................., avand C.N.P./C.U.I. ...................., in temeiul prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei reprezentand:
    () diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
    () diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
    () valoarea reziduala a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto national si pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
    () diferente calculate in urma contestarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
    Declar/Declaram ca suma achitata initial, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanta/ordinul de plata la Trezoreria Statului nr. ............/............, in cuantum de ................ lei, a fost achitata ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile prevazute de Codul fiscal, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ..............., tipul/varianta ................, fabricat in anul ......., avand numarul de inmatriculare ..............., numarul de identificare .........................., seria cartii de identitate .................... .
    Fata de acestea, va rog/rugam sa procedati la calcularea diferentei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. 9/2012, cu mentiunea ca am luat cunostinta de faptul ca pentru suma de restituit se aplica prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze:
    () in contul bancar nr. ..............., deschis la ...........................;
    () in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.

             Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
                        ...............................
                             (numele si prenumele)


                                   Semnatura
                                ................
                                      L.S.

                                ................
                                      Data

                                ...............

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *