Cerere divort din culpa

Cerere chemare in judecata  |  0 comentarii

DOMNULE PRESEDINTE,

    Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, chem in judecata pe sotul (sotia) meu (mea)______________, domiciliat (a) in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________ pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti desfacerea casatoriei, din culpa exclusiva a paratului, incheiata intre subsemnata si paratul ______, la data de _____ si inscrisa in Registrul de Stare Civila al Primariei _________ la nr. _______.

    Totodata prin hotararea ce o veti pronunta va solicit sa dispuneti urmatoarele:
    1. Desfacerea casatoriei incheiata intre noi si inscrisa in Registrul de Stare Civila al Primariei ________ la nr. ______, din culpa exclusiva a paratului;
    2. Revenirea sotiei la numele purtat anterior casatoriei, acela de ____________;
    3. Stabilirea domiciliului minorului/minorilor la domiciliul actual al mamei, la adresa din localitatea _______;
    4. Exercitarea autoritatii parintesti asupra minorului/minorilor ______, nascut(i) la data de ____________, in localitatea ________, de catre mama;
    5. Stabilirea dreptului de vizitare a minorului de catre parintele caruia nu i se va incredinta minorul dupa urmatorul program _________;
    6. Stabilirea pensiei de intretinere in favoarea minorului in cuantum legal (pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii si o jumatate pentru 3 sau mai multi copii).
 
    Motivele cererii:

    In fapt, la data de __________.

    In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 373, art. 379 lit. b, art. 400, art. 529 si urmatoarele Cod civil.

    Depun prezenta cerere impreuna cu taxele de timbru si timbru judiciar si urmatoarele inscrisuri (certificatul de casatorie, certificatul de nastere al minorului/minorilor, actul de proprietate), in doua exemplare, din care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat paratului.

    Data _________
   
    Semnatura,


    DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI __________

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *