Cerere divort la notar

Cerere chemare in judecata  |  0 comentarii

BIROUL NOTARIAL PUBLIC ________________
    Sediu: ________________________________
    Operator date cu caracter personal nr. _________
   
    Data in fata mea azi, _________
    Nr. ______ din ________________
    Termen: _____
   

CERERE DE DIVORT

    1. Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal _________________________

    si

    2. Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal _________________________ casatoriti la data de _____________, la Primaria localitatii _____________________, judetul ___________, conform certificatului de casatorie seria ______________. nr ___________, eliberat in baza actului nr. __________, cu ultima locuinta comuna in ________________, str. _____________________ nr. _____ bl. ___ et. ____ ap ____, sector/judet ____________, va solicitam sa constatati desfacerea casatoriei si sa eliberati certificatul de divort.
    Luand cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal*) cu privire la falsul in declaratii, declaram ca:
    a) ne exprimam consimtamantul liber cu privire la desfacerea casatoriei;
    b) nu avem copii minori din casatorie sau adoptati;
    c) avem urmatorii copii minori comuni rezultati din casatorie/adoptati/din afara casatoriei:_______________(cererea se va adapta dupa cazul existentei sau nu a copiilor minori);
    d) niciunul dintre noi nu este pus sub interdictie;
    e) nu am mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei;
    f) locuinta comuna este cea declarata mai sus;
    g) dupa divort dorim sa purtam, fiecare, urmatoarele nume de familie:
    fostul sot __________________;
    fosta sotie _________________;
    h) s-a realizat acordul nostru cu privire la urmatoarele:
    - ambii parinti vom exercita in comun autoritatea parinteasca;
    - copiii minori vor avea dupa divort locuinta la parintele ______________, cu domiciliul in ____________________;
    - parintele separat de copil are urmatoarele drepturi:
    - sa aiba legaturi personale cu minorul, dupa cum urmeaza: (se stabileste program de vizita - saptamanal, lunar etc. conform vointei partilor, perioada de vacante etc.);
    - acordul nostru cu privire la contributia la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului/copiilor este urmatorul:
    __________________________________
    __________________________________
    __________________________________
    (se completeaza acordul convenit de comun acord).

    Ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 375 alin. (2) Cod civil si suntem de acord cu efectuarea raportului de ancheta psihosociala si cu audierea minorului/minorilor care au implinit varsta de 10 ani, luand cunostinta ca notarul public va audia minorul numai in prezenta noastra, personal.
    Am luat cunostinta ca termenele suplimentare se pot acorda doar pentru realizarea raportului de ancheta psihosociala si pentru imposibilitatea, din motive temeinice, a audierii minorului/minorilor, precum si de imprejurarea ca suntem obligati sa ne prezentam personal la indeplinirea tuturor actelor de procedura.

    Semnaturi

    Sot,            Sotie

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *