Cerere eliberare adeverinta Rol agricol model

Cereri  |  0 comentarii

Cerere eliberare adeverinta Rol agricol (model) adresata Primarului localitatii pentru eliberare unei adeverinte referitoare la terenul detinut si inscris in evidentele Primariei.

Catre Primarul Municipiului ____________

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul (a) ……………… cu domiciliul în Jud. Argeş, mun. Câmpulung, str.  .......... nr. ..., bl. .., sc. ...., et. ..., ap. ..., vă rog a-mi aproba eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte dacă:
- deţin / nu deţin teren agricol pe raza ____precum şi categoria de folosinţă;
- deţin / nu deţin locuinţă pe raza ________.

Mă legitimez cu BI / CI seria ............ nr. ............., CNP .........................

Adeverinţa
îmi este necesară la .............................................................

Data: si  Semnatura

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *