Cerere eliberare adeverinta stagiu medici

Cereri  |  0 comentarii

Model de cerere tip pentru eliberare adeverinta de stagiu pentru medici

Catre
Directia de Sanatate Publica a Judetului_______________

 Subsemnatul/a____________________________________________________,
medic rezident anul______, loc/post______ incadrat/a la _______________________________________________
confirmat/a prin ordinul MS nr.___________/________________, specialitatea_________________________________________________, cu pregatire in centrul universitar __________________cu domiciliul in localitatea___________________, str______________________, nr._____, bl._____, sc.____ap.______, judet/sector__________________, telefon____________________, e-mail__________________
Prin prezenta solicit:
eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa stagiile efectuate in tara, necesara
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alaturat anexez:
Copie CI/BI
Copie carnet rezident (nota, semnatura, parafa medicului + stampila sectiei clinice/catedrei pentru fiecare stagiu efectuat)

Data                                     SemnaturaComentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *