Cerere inscriere examen notar stagiar

Cereri  |  0 comentarii

Model de cerere necesara inscrierii examenul/concursul de notar stagiar, in vederea ocuparii unui loc vacant.

Doamna/Domnule presedinte
Subsemnatul/Subsemnata, ................................, nascut(a) in localitatea .............., judetul ............., la data de ................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ..............., fiul/fiica lui ................... si al/a ...................., CNP ...................., cu domiciliul in ............................., tel. .................., SOLICIT inscrierea mea la examenul/concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, in vederea ocuparii unui loc vacant din cadrul Camerei Notarilor Publici ................................
Declar pe propria raspundere si sub sanctiunea prevazuta de art. 292 din Codul penal urmatoarele*1):
1. am luat cunostinta de prevederile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, republicat, si ale Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. Hotararea 72/2013, precum si de tematica si bibliografia de examen/concurs;
2. nu mi-a fost restransa capacitatea de exercitiu al drepturilor civile in conditiile legii;
3. in cazul in care voi fi declarat admis la examenul/concursul de notar stagiar voi incheia contractul de pregatire cu Institutul Notarial Roman ce mi-a fost comunicat de catre Camera si de al carui continut am luat cunostinta si ma angajez sa il respect.

Doamnei/Domnului presedinte al Camerei Notarilor Public

*1) Se va da si declaratie pe propria raspundere in forma autentica cu continutul de mai sus, care se va depune la dosarul candidatului

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *