Cerere inscriere gradinita

Cereri  |  0 comentarii

Model de cerere necesara la inscrierea la gradinita a copiilor. Vezi si lista acte necesare inscriere gradinita:

Nr……………./…………..                                                                                                                                         

                                  
                          DOAMNA DIRECTOR,

                      Subsemnatul(a)……………………………………………………
domiciliat în……………….,str…………………………..………
,bl……………sc…….,ap…………nr.telefon………….………….posesor a CI seria ……..………., nr…………………….eliberat de………………………………..la data de….……………………
rog să-mi înscrieţi / reînscrieţi copilul...........................................
CNP………………………la Grădiniţa  nr.......,grupa………….
pentru anul şcolar 2012 -2013

          Data,                                                         Semnătura,


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *