Cerere partaj divort

Cereri  |  0 comentarii

DOMNULE PRESEDINTE,

    Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) _________________, domiciliat(a) in localitatea ________________, pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti:
    1. impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei inregistrate sub nr. ____________ din data __________ incheiata la Primaria ___________ si desfacuta prin Sentinta civila nr. ______ /__________ pronuntata de Judecatoria ___________;
    2. obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata.

    Motivele cererii:

    In fapt, casatoria mai sus amintita a fost desfacuta prin Sentinta civila nr. _____ /__________ pronuntata de Judecatoria ____________.
    In timpul casatoriei, am dobandit, impreuna cu paratul(a), in proprietate comuna devalmasa, urmatoarele bunuri: _______________________________ (se vor descrie in amanunt bunurile a caror impartire se cere).

    In drept, formulez prezenta in acord cu prevederile art. 357-358 Cod civil.

    In dovedirea prezentei inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, interogatoriul paratului(ei), care va fi citat cu aceasta mentiune, precum si cu martorii:
    1. subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________;
    2. subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________.
    Depun prezenta in dublu exemplar si copii ale actelelor pe care le propun ca mijloace de proba, in vederea comunicarii, anexand, chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de _____ lei si timbrul judiciar in valoare de _____ lei.

    Data ___________

    Semnatura,

    Domnului Presedinte al ____________

Alte modele utile pentru divort ...Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *