Cerere pentru drepturi de import carne de vita ( model APIA )

Cereri  |  0 comentarii

CERERE PENTRU DREPTURI DE IMPORT

 

(Model)

 

 

Cf. Regulamentului (CE) nr 431/2008 - pentru administrarea contingentelor la importul de carne de vită congelată, clasificată la codul NC 0202 şi codul NC 0206 29 91

 

 

1. Date ale solicitantului :

 

 S.C./P.F.A.: ………………………………….

 Nume, prenume : …………………………….

 Sediul/Adresa : ………………………………

 Nr.tel./fax/e-mail : ……………………………

 Nr.înregistrare la Registrul Comerţului : …………………

 C.U.I./ Registru TVA: ………………………..

 C.U.I. A.P.I.A.: …………………………………

 Cod IBAN Banca : …………………………….

 Sucursala/Agenţia : ………………………….

 Prin reprezentant legal/împuternicit : D-na/ Dl. ……………………………….. 

 

2. Cerere de acordare drepturi de import pentru produsul:

 

 Denumire : …………………………….

 Cod N.C. : ……………………………….

 Cantitate : ……………... kg.( ……………………………..kg) în litere

 (cantitatea exprimată în echivalent carne dezosată)

 Garanţia aferentă drepturilor de import solicitate a fost depusă cu …………………..

 

3. Dovezi :

 

 Cantitatea de referinţă importată în intervalul 01.05.2009 – 30.04.2010:

-         copii certificate corespunzător ale declaraţiilor vamale de import, pentru perioada 1 mai 2009 – 30 aprilie 2010, andosate corespunzător de vamă, care să dovedească importul de către sau în numele solicitanţilor al unei cantităţi de carne de vită clasificată la codurile NC 0201, 0202, 020061095 sau 02062991 denumită în continuare cantitate de referinţă, inclusiv dovezile de origine. Certificarea declaraţiilor vamale şi ale dovezilor de origine se face de către solicitanţii drepturilor de import, pe fiecare pagină, prin înscrierea menţiunii “certificat pentru conformitate cu originalul”, a datei certificării, a numelui în clar, a semnăturii şi ştampilei solicitantului. Cantitatea totală pentru care se solicită drepturi de import în perioada de valabilitate a contingentului tarifar nu poate depăşi cantităţile de referinţă ale solicitantului......................

-         Dovada că operatorul este plătitor de TVA în Romania.

 

Data………………………..                                                   Semnătura

……………………..


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *