Cerere privind stabilirea taxei auto 2012 contracte leasing

Cereri  |  0 comentarii

Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing

    Subscrisa ....../(denumirea contribuabilului)......., cu domiciliul fiscal in localitatea ............, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ........, avand C.U.I. .........., in temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicitam stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru autovehiculele inscrise in centralizatorul anexat.


              Reprezentantul legal al contribuabilului,
               ........................................
                       (numele si prenumele)

                             Semnatura
                       ......................
                               L.S.
                       ......................
                               Data
                       .....................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *