Cerere privind stabilirea taxei auto 2012

Cereri  |  0 comentarii

Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicitam calculul taxei auto - Model

Subsemnatul/Subscrisa ........./(numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)...., cu domiciliul fiscal in localitatea ......, str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ........., avand C.N.P./C.I.F. ......, in temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicit/solicitam calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru autovehiculul categoria ........ marca ........, tipul/varianta ....., fabricat in anul ......., avand seria sasiului/numarul de identificare ........., numarul de omologare ......., seria cartii de identitate .............. .
    Anexez/Anexam, in copie si in original, urmatoarele documente:
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................


             Solicitantul/Reprezentantul legal
                   al contribuabilului,
             ..................................
                 (numele si prenumele)

                       Semnatura
                  .....................
                         L.S.
                  .....................
                        Data
                  ....................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *