Cerere reconventionala - model

Cereri  |  0 comentarii

Cerere reconventionala - model

 DOMNULE PRESEDINTE,

    Subsemnatul ........................, domiciliat in ................, str. ............, nr. ..., parat in dosarul nr. ..... aflat pe rolul acestei instante, in calitate de reclamant fiind numitul ......................, formulez cerere reconventionala impotriva reclamantului pentru ca prin hotararea pe care o veti da sa fie obligat sa .................... si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

    Motivele actiunii:

    In fapt, am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru .....................
    La randul meu, solicit ca reclamantul sa fie obligat sa-mi ........................(se indica obiectul prezentei actiuni si valoarea acestuia).
    In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 119 - art. 120 C. proc. civ.
    Dovada actiunii inteleg sa o fac cu acte, interogatoriul reclamantului, expertiza si urmatorii martorii:
    1. ......................, domiciliat in ..........., jud. .........., str. ............, bl. ..., et. ..., ap. ...;
    2. ......................, domiciliat in ..........., jud. .........., str. ............, bl. ..., et. ..., ap. ....
    Depun actiunea in dublu exemplar: unul pentru instanta, iar celalalt pentru a i se comunica reclamantului.
    Anexez la prezenta chitanta nr. ...... din ........... in valoare de ............ lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de ............. lei.
 
    Data ..............                                                            

    Semnatura,
    ...................                                                         DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .....................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *