Cerere schimbare nume

Cereri  |  0 comentarii

Vreau sa schimb numele! Descarca cerere pentru schimbarea numelui. Cererea se face catre Primarul localitatii dvs. !

DOMNULE PRIMAR,

    Subsemnata ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, va rog sa aprobati prezenta cerere si sa dispuneti schimbarea numelui de familie al subsemnatei de ________________ in _____________.

    Va rog sa-mi admiteti cererea si sa dispuneti schimbarea numelui meu de familie, din _______ in ________, adica cel al sotului si copilului nostru, potrivit dispozitiilor art. 85 Cod civil si a prevederilor cuprinse in H.G. nr. 64/2011.


    Data ________


    Semnatura,


    DOMNULUI PRIMAR AL ________

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *