Cerere timbru mediu

Cereri  |  0 comentarii

Cerere privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule

    Subsemnatul/Subscrisa, ...../(numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului).............., cu domiciliul fiscal in localitatea ........................................., str. ................................................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ................................., avand C.N.P./C.I.F. ........................................, in temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, solicit/solicitam calculul sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehiculul categoria ..........., marca ..................................................................., tipul/varianta .........................................................., echipat cu motor cu aprindere prin scanteie/cu aprindere prin comprimare, fabricat in anul .............., avand seria sasiului/numarul de identificare ..................................... numarul de omologare .................................., seria cartii de identitate ....................................... .
    Anexez/Anexam, in copie si original, urmatoarele documente:
    .....................................


Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
................../(numele si prenumele)..............

Semnatura

L.S.

Data
                                   ........

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *