Cerere de acordare a dreptului de folosire a mentiunii de calitate facultative produs montan si inregistrarea in Registrul national al produselor montane

Potrivit Procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan" si de verificar...

Cerere de inscriere concurs de admitere la programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua

Fişă de înscriere la concursul de admitere la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă Informaţii privind candidatul: Nume (din certificatul de naştere) __, num...

Cerere tip angajare

Model de cerere tip pentru angajare prin care rugati angajatorul sa va angajeze pe un post liber in cadrul unei firme, societati comerciale sau chiar institutii publice.Domnule Director,  &n...

Cerere tip concediu

Cerere tip concediu: Domnule director, subsemnatul, va rog sa imi aprobati plecarea in concediu de odihna.... Aceasta este o cerere tip concediu. Descarca integral textul (modelul) cererii tip de plec...

Cerere tip cazier judiciar

Cerere tip cazier judiciar: formular de cerere utilizat pentru obtinerea cazierului judiciar. Descarca cerere eliberare cazier judiciar

Cerere de solicitare a permisului de traversare

Cum se solicita permisului de traversare in conformitate cu Ordinul 3404/2012. (extras)    ART. 3    Executarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a ape...

Cerere de restituire taxa auto 2012

Model de cerere de restituire taxa auto formulata in baza Legii 9/2012 privind taxa auto pentru emisiile poluante.     Catre    ......................................

Cerere privind stabilirea taxei auto 2012

Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicitam calculul taxei auto - ModelSubsemnatul/Subscrisa ........./(numele si prenumele persoanei fizice/denum...

Cerere privind stabilirea taxei auto 2012 contracte leasing

Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing     Subscrisa ....../(denumirea contribuabilului)........

Cerere de candidatura examen consultant fiscal

Cerere de candidatura Model utilizat pentru inscrierea unui consultant fiscal la alegerile conducerii Camerei Consultantior Fiscali din Romania: Subsemnatul/Subsemnata, …………………………...

Cerere eliberare adeverinta Rol agricol model

Cerere eliberare adeverinta Rol agricol (model) adresata Primarului localitatii pentru eliberare unei adeverinte referitoare la terenul detinut si inscris in evidentele Primariei. Catre Primarul Muni...

Model de cerere pentru motivarea absentelor

Mai jos iti prezentam un model de cerere pentru motivarea absentelor util in cazul in care ai absentat motivat de la scoala, liceu, cursuri sau facultate."Domnule director / diriginte / profesor / rec...

Cerere eliberare adeverinta stagiu medici

Model de cerere tip pentru eliberare adeverinta de stagiu pentru medici Catre Directia de Sanatate Publica a Judetului_______________ Subsemnatul/a_____________________________________________...

Cerere eliberare adeverinta transformare imobil

Cerere tip pentru eliberarea unei adeverinte prin care sa se ateste ca un apartament sau imobil s-a transformat in spatiu comercial sau alta destinatie. Către,Primăria municipiului _____________ ...

Cerere inscriere gradinita

Model de cerere necesara la inscrierea la gradinita a copiilor. Vezi si lista acte necesare inscriere gradinita:Nr……………./…………..         &...

Model cerere tip pentru judecare in lipsa la Tribunalul Bucuresti

Fie ca te judeci la Tribunalul Bucuresti sau la alta instanta (Judecatorie, Curte de apel, sau Inalta Curte) iti spunem (desi nu suntem avocati) ca mentiunea "solicitam judecarea in lipsa" se scrie in...

Cerere timbru mediu

Cerere privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule     Subsemnatul/Subscrisa, ...../(numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului).....

Cerere schimbare nume

Vreau sa schimb numele! Descarca cerere pentru schimbarea numelui. Cererea se face catre Primarul localitatii dvs. !DOMNULE PRIMAR,    Subsemnata ________________________, de cetatenie ...

Cerere inscriere examen notar stagiar

Model de cerere necesara inscrierii examenul/concursul de notar stagiar, in vederea ocuparii unui loc vacant.Doamna/Domnule presedinteSubsemnatul/Subsemnata, ................................, nascut(a...

Cerere tip extras de carte funciara de informare

Extrasul de carte funciara de autentificare si informare - definitie, acte necesare pentru eliberare, termenul de valabilitate, tarife notariale si pret. Cerere tip extras de carte funciara de inform...

Cerere acordare alocatie de stat pentru copii nou nascuti

Cerere tip pentru acordarea alocatiei pentru nasterea copilului adresata Primarului din localitatea de resedinta a mamei. Decarca gratuit ( free download ) cerere alocatie de stat pentru nou nascuti ...

Cerere de eliberare buletin sau carte de identitate

Potrivit legii formularul de cerere de eliberare buletin sau carte de identitate se utilizeaza in cazul persoanelor care au implinit varsta de 14 ani. Pentru cei ce doresc preschimbarea cartii de iden...

Cerere de inscriere la scoala in clasa 1

Model de cerere pentru inscriere la scoala in clasa 1 sau clasa 0. Cererea se adreseaza directorului scolii sau institutiei de invatamant particular.Domnul director, Subsemnatul______, domiciliat ...

Cerere de finantare / Cerere inscriere programul Casa Verde

Cerere de finantare / Cerere inscriere programul Casa VerdeModel cerere conform Ordinului 950/2010 pentru aprobarea ghidului de finantare Nr. de inregistrare la agentia judeteana pentru protecti...

Cerere de restituire concedii medicale adresata Casei de Sanatate

Cererea de restituire a concedii medicale platite de societatile comerciale este adresata Casei de Sanatate teritoriale. Model de cerere: Catre Casa de Asigurari de Sanatate a judetului BrasovSC Co...

Cerere tip catre Directia de Sanatate Publica decontare cheltuieli cabinete medicale

Cerere tip conform Ordinului Ministerului Sanatatii 1029/2010 Formulare in legatura cu model de cerere  Contract Cadru pentru cabinete medicale" Decont privind utilizarea sume...

Cerere pentru recalcularea pensiilor militare conform Ordin M101/2010

Cererea se adreseaza Comandantului Centrului Militar Zonal/Judetean/de Sector_ BucurestiSubsemnatul/Subsemnata, ..........................(gradul avut la data trecerii in rezerva, numele, initiala tat...

Cerere de legalizare notariala - model de cerere catre notar

Cerere de legalizare notariala - model de cerere catre notar  Romania    Biroul Notarului Public .......................     Sediul ................................

Cerere declaraţie pe proprie răspundere alocaţie pentru susţinerea familiei 2011

Cererea se completează potrivit “Formularului de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere” aprobat prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocaţia pentr...

Model cerere card european de sanatate model de cerere tip

Cerere tip pentru eliberarea cardului european de sanatate - model cerere DOMNULE PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,Prin prezenta formulez o cerere, conform titlului IX din Legea nr. 95/2006 privind...

Model cerere autorizare piete targuri oboare burse marfuri material lemnos

Model cerere in conformitate cu Regulament autorizare piete targuri oboare burse marfuri material lemnos Nr. de inregistrare ............             ...

Cerere licenta Legea energiei si gazelor

Modelul de cereri sunt solicitate ANRE conform Ordinului 48/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice. Modelul nr. 1.1...

Cerere tip ANR crewing - plasare personal navigant - model cerere tip

Descarca formular ( free download model ) - cerere tip Autoritatea Navala Romana ( ANR ) pentru autorizare firme cu servicii de crewing - plasare personal navigant

Cerere tip ANR inscriere operatiuni carnet de marinar - model cerere tip ANR

Descarca model ( free download models ) - Cerere tip ANR ( Autoritatea Navala Romana  ) inscriere operatiuni carnet de marinar

Cerere tip ANR autorizatie transport naval - model de cerere tip ANR

Descarca model ( free download models ) - model de Cerere tip ANR ( Autoritatea Navala Romana ) autorizatie transport naval

Cerere tip RAR - autorizatie modificari constructive - model cerere tip RAR

Descarca formular ( download free model ) - Cerere tip RAR ( registrul auto roman ) - autorizatie service auto pentru modificari constructive

Cerere tip RAR - autorizatie montaj GPL - model cerere tip RAR

Descarca formular ( download free model ) - Cerere tip RAR ( registrul auto roman ) - autorizatie service auto pentru lucrari de montaj GPL

Cerere tip RAR - cerere schimbare motor - model cerere tip RAR

Descarca formular ( download free model ) - Cerere tip RAR ( registrul auto roman ) - model de cerere schimbare motor

Cerere tip RAR - cerere schimbare caroserie - model cerere tip RAR

Descarca formular ( download free model ) - Cerere tip RAR ( registrul auto roman ) - cerere de schimbare sasiu auto / cerere de schimbare caroserie auto

Cerere tip RAR - autorizatie service reparatii auto - model cerere tip RAR

Descarca formular ( download free model ) - Cerere tip RAR ( registrul auto roman ) - cerere autorizatie functionare service reparatii auto

Cerere de radiere auto pentru persoane fizice

Cerere de radiere auto pentru persoane fiziceDescarca gratis model cerere de radiere pentru persoane fizice solicitat de politia romana si directiile de impozite si taxe din cadrul primariilor - mo...

Cerere de radiere auto pentru firme (societati comerciale, persoane juridice)

Cerere de radiere auto pentru firme  ( societati comerciale, persoane juridice ) Descarca gratis model cerere de radiere pentru persoane juridice ( firme ) solicitat de politia romana si...

Cerere pentru transcrierea actelor de stare civila

Cerere pentru transcrierea actelor de stare civila. Cerere tip pentru transcrierea actelor de stare civila

Cerere tip pentru eliberare livret de familie

Cerere pentru elibrare livret sau certificat de familie/casatorie - Descarca model cerere primarie pentru eliberare livret/certificat de familie. Cerere tip pentru eliberare livret de familie ...

Cerere tip pentru eliberare duplicat certiticat de nastere

Ai pierdut certificatul de nastere si iti trebuie altul nou? Descarca cerere tip necesara pentru eliberarea unui duplicat dupa certiticatul de nastere.

Cerere pentru eliberare unui duplicat al certiticatului de casatorie

Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de casatorie pierdut sau furat ! Descarca model !

Cerere de eliberare a unui duplicat dupa certiticatul de deces

Cerere de eliberare a unui duplicat dupa certiticatul de deces adresata Primariei in cazul in care ati pierdut certificatul de deces original.

Cerere tip OSIM pentru brevet de inventie - model de cerere OSIM

Cerere tip OSIM pentru brevet de inventie

Cerere de eliberare copie dupa hotarari judecatoresti - model de cerere

Cerere tip adresata instantei de judecata pentru eliberarea unei copii dupa hotarare judecatoreasca. Free download ( descarca gratis ) model cerere tip

Cerere RCA tip ( colectiva ) pentru asigurare rca auto pentru firme

Free download ( descarca gratis ) model de cerere rca In situatia in care firma dvs, are mai multe masini carora trebuie sa le face-ti asigurare civila de raspundere auto ( rca ) aveti posibili...

Cerere tip adeverinta pentru elevi - model de cerere adeverinta

Cerere elevi - cerere tip pentru solicitare adeverinta de la scoala descarca gratis ( free download ) model de cerere pentru elevi

Cerere tip pentru rectorat marire nota pentru studenti - model de cerere

Cerere tip pentru rectorat marire nota pentru studenti descarca gratis ( free download ) model cerere pentru studenti

Cerere tip aprobare regulament exploatare linii ferate - Afer

Cerere tip AFER pentru aprobare regulament exploatare linii ferate descarca gratis ( free download ) model de cerere AFER Acest model de cerere ...

Cerere tip pentru acreditarea institutiilor de invatamant particular

Cerere tip incepere procedura acreditare unitati de invatamant particular. Cerere tip agreata de Ministerul Educatiei Nationale pentru acreditarea institutiiloe de invatamant particular. de...

Cerere tip atestare capacitate tehnica si profesionala ANRM

CERERE ( tip ) Pentru obtinerea atestarii privind competenta tehnica  de a desfasura urmatoarele activitati descarca gratis ( free download ) model de cerere tip &nbs...

Cerere tip optiune restituire in numerar ( bani ) a proprietatilor confiscate

Cerere tip restituire in numerar ( bani ) a proprietatilor confiscate descarca gratis ( free download ) CERERE DE OPTIUNE ( model de cerere tip ) CATRE: Autoritatea Naţionala ...

Cerere tip utilizare sigla AE ( agricultura ecologica )

Free download ( descarca gratuit ) cerere tip pentru utilizarea "sigla AE" ( agricultura ecologica )

Cerere pentru drepturi de import carne de vita ( model APIA )

CERERE PENTRU DREPTURI DE IMPORT   (Model)     Cf. Regulamentului (CE) nr 431/2008 - pentru administrarea contingentelor la importul de carne de vită congelată, clasific...

Formulare APIA: Documente si acte necesare in relatia cu APIA

Formulare APIA, cerere APIA, documente si formulare utile agricultorilor si firmelor din agricultura in relatia cu APIA FORMULARE ...

Cerere autorizatie persoane fizice servicii imbunatatiri funciare silvice

Free download ( descarca gratis ) cerere de autorizare pentru persoanele fizice ( pfa ) care efectueaza lucrari de imbunatatiri funciare in sectorul silvic

Cerere autorizatie persoane juridice servicii imbunatatiri funciare silvice

Free download ( descarcare gratuita ) cerere de autorizatie pentru persoane juridice in vederea efectuarii de servicii de imbunatatiri funciare in sectorul silvic

Cerere de restituire accize pentru motorina folosita in agricultura 2010

Agentia de Plati si Interventie pentru AgriculturaOperator date cu caracter personal: 9596Centrul Judetean.......Nr.de înregistrare.........Data........... CERERE pentru ajutorul de stat prin ...

Cerere tip ANPH - model de cerere pentru pensie de handicap

Cerere tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se întocmeşte potrivit unui model prevăzut în anexa nr. 4 din HG nr. 430/2008. Vezi si lista acte necesare obt...

Despre noi

Model-de.ro sau "Catalogul modelelor" este site-ul unde vei gasi o multitudine de informatii utile: acte, documente, sabloane, mostre, imagini si formulare completate sau necompletate necesare tuturor (CV, scrisori, contracte, cereri tip, adeverinte, proces-verbal, declaratii, etc). Catalog firme de top din constructii de case, comert cu incaltaminte, haine, rochii, bijuterii, tricotaje, mobilier, electronice din Romania. Pagina Legislatie cuprinde acte normative de interes din domeniile: fiscal, rutier, comercial, educatie si invatamant, munca si pensii.

Contact

Pentru companiile ce doresc publicitate de top, pe Model-de.ro, prin crearea de pagini de promovare online personalizate, cu descrieri originale si imagini atasate, pentru sugestii sau reclamatii ne puteti contacta prin intermediul formularului de contact.

Termeni & Conditii

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al proprietarului [Afla detalii...]

Facebook