Concediere individuala sau colectiva abuziva/nelegala

Angajare, Demisie, Concediu  |  0 comentarii

Drepturile angajatilor care considera concedierea individuala sau colectiva sunt strict prevazute de codul muncii in sectiunea Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale (ilegale) sau abuzive.
Extras din Codul Muncii:
    ART. 78
    Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.
    ART. 79
    În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
    ART. 80
    (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
    (2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.
    (3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *