Contract de asociere in participatiune

Contract de Distributie  |  3 comentarii

Asocierile în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participaţiune. Cateva notiuni introductive:
 • Asociere, fără personalitate juridică - orice asociere în participaţiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit, conform normelor emise în aplicare;
 • În cazul asociaţiilor în participaţiune care nu constituie o persoană impozabilă, drepturile şi obligaţiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părţi.
 • Sunt supuse obligaţiei de încheiere şi înregistrare a unui contract de asociere atât asociaţiile fără personalitate juridică, ale căror constituire şi funcţionare sunt reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociaţii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă medicală, cabinete asociate de avocaţi, societate civilă profesională de avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii în participaţiune constituite potrivit legii, cât şi orice asociere fără personalitate juridică constituită în baza Codului civil.
 • Sunt considerate mijloace fixe amortizabile investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune şi altele asemenea;

Descarca model de contract de asociere in participatiune:

contract asociere in participatiune,

Colectie online gratuita cu modele de contracte


Comentarii facebook

3 Comentarii la articol

 • catalina

  05 Noiembrie 2009, 08:45

  1

  Un contract de asociere in participatiune este un tip special de contract prin care doua sau mai multe persoane fizice/juridice convin sa creeze o asociere.

 • florin

  05 Noiembrie 2009, 08:47

  2

  Principala caracteristica a unui contract de asociere in participatiune este aceea ca nu creeaza o noua entitate juridica.

 • Helen

  24 Februarie 2011, 12:16

  3

  foarte utile prezentarile companiei dvs.

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *