Contract de comodat spatiu pentru sediu social in propria locuinta - Definitia contractului de comodat

Contract de Imprumut  |  11 comentarii

Noul Cod Civil si contractul de Comodat: Definitie, clauzele contractului de comodat, caracterele juridice ale comodatului ( imprumut de folosinta gratuita), definitia comodantului si comodatarului. Inainte de partea pur teoretica destinata practicienilor in domeniul juridic sau studentilor la drept va prezentam si cateva elemente de ordin practic referitoare la utilitatea contractelor de comodat. Persoanele interesate doar de modelul de contract il gasesc mai jos !

CODUL FISCAL 2014 ART. 206^69 a) referitor la autorizarea comerciantilor pentru depozitarea produselor accizabile: "să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;"

NORME DE APLICARE A CODULUI FISCAL:

 • ART. 38 pct. 20 prevede ca sunt deductibile fiscal cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înţelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;
 • ART. 62 pct. 135^1 referitor la veniturile persoanelor fizice: Reprezintă venit brut și valoarea investiţiilor la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În termen de 30 de zile de la finalizarea investiţiilor, partea care a efectuat investiţia este obligată să comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui deţinător legal valoarea investiţiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt deţinător legal are obligaţia să declare la organul fiscal competent valoarea investiţiei, în declaraţia privind venitul realizat.


ALTE PREVEDERI LEGALE:

 • inregistrarea documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal competent se efectuează la solicitarea oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin transmiterea în format electronic a Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, completată de persoana solicitantă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, însoţită de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă). (vezi Ordin 108/2012 ce se refera la certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social)
 • in cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, aceasta nu beneficiaza de ajutor social. (vezi OUG 124/2011 referitoare la ajutoare si asistenta sociala)
 • pentru autentificarea contractelor de comodat de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileste potrivit Ordin 46/C din 2011, pentru fiecare contract de comodat sau act aditional la acesta, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile;
 • titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei - reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere sau cu drept de habitatie, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani sau al persoanelor prevazute la art. 43 alin. (1) lit. b) si art. 178 lit. a) si b) din Legea 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare (Vezi Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii 76/2002 si Ordonanţa Guvernului 27/2013)
 • navele/ambarcatiunile folosite la pescuitul in scop stiintific in baza unui document de proprietate/comodat/ inchiriere se inscriu in Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit si primesc licenta de pescuit in scop stiintific (vezi Ordinul 1471/2013)
 • autorizatiile de construire aferente Proiectului Nabucco pot fi solicitate de Compania Nabucco Romania in baza unui drept real, inclusiv drept sub conditie, drept de superficie si de servitute stabilite conform prezentei legi, drept de concesiune, sau a unui drept de inchiriere, comodat sau alt drept de folosinta asupra imobilelor ce sunt afectate de constructia Conductei de gaze naturale Nabucco (vezi Legea 169/2013);

CODUL CIVIL
:

Felurile imprumutului
: Imprumutul este de doua feluri: imprumutul de folosinta, numit si comodat, si imprumutul de consumatie. Promisiunea de imprumut: Atunci cand bunul se afla in detinerea beneficiarului, iar promitentul refuza sa incheie contractul, instanta, la cererea celeilalte parti, poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, daca cerintele legii pentru validitatea acestuia sunt indeplinite.

Definitie
:
Comodatul este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp. Calitatea de comodant: Daca nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoana care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.

Obligatia comodatarului
: Comodatarul este tinut sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar. Comodatarul nu poate folosi bunul imprumutat decat in conformitate cu destinatia acestuia determinata prin contract ori, in lipsa, dupa natura bunului. El nu poate permite unui tert sa il foloseasca decat cu aprobarea prealabila a comodantului.

Pieirea sau deteriorarea bunului: Comodatarul nu raspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului rezultata numai din folosinta in scopul careia bunul i-a fost imprumutat. Daca insa comodatarul foloseste bunul cu alta destinatie decat aceea pentru care i-a fost imprumutat sau daca prelungeste folosinta dupa scadenta restituirii, comodatarul raspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar daca aceasta se datoreaza unei forte majore, afara de cazul cand dovedeste ca bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forte majore.

Posibilitatea salvarii bunului: Comodatarul raspunde pentru pieirea bunului imprumutat cand aceasta este cauzata de forta majora de care comodatarul l-ar fi putut feri intrebuintand un bun propriu sau cand, neputand salva decat unul dintre cele doua bunuri, l-a preferat pe al sau.

Cheltuielile facute cu bunul: Comodatarul suporta cheltuielile pe care le-a facut pentru a folosi bunul. Cu toate acestea, comodatarul are dreptul sa ii fie rambursate cheltuielile pentru lucrarile necesare asupra bunului care nu puteau fi prevazute la incheierea contractului, atunci cand comodantul, instiintat in prealabil, nu s-a opus efectuarii lor ori cand, din cauza urgentei lucrarilor, acesta nu a putut fi instiintat in timp util. Cei ce cautau un contract de comodat cu suportare cheltuieli de reparatii au inteles acum ca prin natura juridica a acestui tip de contract el nu poate fi decat cu suportarea acestor cheltuieli de cel ce utilizeaza bunul.

Raspunderea comodantului pentru vicii ascunse: Comodantul care, la data incheierii contractului, cunostea viciile ascunse ale bunului imprumutat si care nu l-a prevenit pe comodatar despre acestea este tinut sa repare prejudiciul suferit din aceasta cauza de comodatar.

Dreptul de retentie: In niciun caz, comodatarul nu poate invoca dreptul de retentie pentru obligatiile ce s-ar naste in sarcina comodantului. Pluralitatea de comodatari: Daca mai multe persoane au imprumutat impreuna acelasi bun, ele raspund solidar fata de comodant.

Restituirea bunului: Comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la implinirea termenului convenit sau, in lipsa de termen, dupa ce s-a folosit de bun potrivit conventiei. Daca termenul nu este convenit si fie contractul nu prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul, fie intrebuintarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la cererea comodantului.

Restituirea anticipata: Comodantul poate cere restituirea bunului inainte de momentul prevazut la art. 2.155 alin. (1) atunci cand are el insusi o nevoie urgenta si neprevazuta de bun, atunci cand comodatarul decedeaza sau atunci cand acesta isi incalca obligatiile.

Titlul executoriu: In ceea ce priveste obligatia de restituire, contractul de comodat incheiat in forma autentica sau printr-un inscris sub semnatura privata cu data certa constituie titlu executoriu, in conditiile legii, in cazul incetarii prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului. Daca nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai in cazul in care nu se prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul ori intrebuintarea prevazuta are un caracter permanent.

Mai jos va prezentam modele de contracte de comodat. Primul model este al contractului de comodat utilizat la Registrul Comertului pentru stabilirea sediului firmei in apartamentul, spatiul comercial, birouri sau locuinta proprietate personala.
Noutati privind contractul de comodat
Descarca noul model de contract de comodat 2013

Descarca contract de comodat

O varianta foarte simpla a contractului de mai sus poate fi descarcata si utilizata cu acelasi succes.

Contract de comodat simplu

contract de comodat model simplu

Daca doriti varianta de contract de comodat pentru autovehicule / autoturism, aceasta poate fi descarcata de la pagina Contract de comodat auto.

TAG: model contract de comodat, contract de comodat model, model contract comodat, contract de comodat sediu social, contract comodat persoana juridica persoana fizica, model contract de comodat teren

Comentarii facebook

11 Comentarii la articol

 • Contracte de comodat

  03 Noiembrie 2009, 07:07

  1

  Cele mai bune modele de contracte de comodat si gratis

 • alex

  10 Noiembrie 2009, 00:07

  2

  OK

 • admin

  30 August 2010, 08:49

  3

  Alexandra, daca nu iti place niciun model contract de comodat nu est nici o problema. incearca a-l doilea model de contract de comodat.

 • ana

  28 Iulie 2011, 16:24

  4

  contract comodat

 • Noul cod civil si contractele de comodat

  08 Februarie 2012, 16:43

  5

  As dori un nou model de contract de comodat dupa Noul cod civil 2012, daa se poate

 • lady

  24 Mai 2012, 10:14

  6

  as dori un model de cerere pentru notificarea rezilierii unui contract de comodat va rog , multumesc

 • vali

  22 Martie 2013, 12:35

  7

  buna ziua,as dori un model de contract de comodat intre 3 mostenitori (cei 3 avand succesiune) si pfa.multumesc.astept cu nerabdare raspuns

 • anca

  19 Iunie 2013, 09:00

  8

  Buna ziua, As dori un model de contract de comodat pentru imobil. Multumesc!

 • 07 Iulie 2013, 20:31

  9

  dupa conplectarea contractului de comodat de catre parti unde trebuie depus ,multumesc

 • alice

  28 Februarie 2014, 14:08

  10

  Un model de contract de comodat actualizat pentru anul 2014 (noul cod de procedura civila!), pentru sediu social PFA?

 • Cristi

  13 Mai 2017, 14:10

  11

  Multumesc, sunt foarte utile aceste modele de contracte. Faceti un lucru extraordinar.

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *