Declaraţie pe propria răspundere - dosar obtinere gradatie de merit

Declaratie tip oficiala  |  1 comentarii

Declaraţie pe propria răspundere

 

 

            Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, domiciliat(ă) în ……………………………, str. ………………………………., nr. ………bl. ……..sc …...

ap. ……. judeţul/sectorul ………………………., legitimat(ă) cu ………… seria ……….

nr. ………, CNP ……………………………., încadrat(ă) la ……………………………….

pe funcţia de …………………………………, declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.

            Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

 

 

 

    Data …………………………..                                                  Semnătura,

                                                                                          ………………………...


Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

  • pintilie

    24 Februarie 2014, 11:36

    1

    e mar!

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *