Declarare numerar la frontiera Ordin 2028/2012

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 2028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara. Emitent: Autoritatea Nationala a Vamilor. Publicat in Monitorul Oficial 693 din 2012.

 Tinand cont de:
    - dispozitiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate;
    - concluziile Consiliului Uniunii Europene ca urmare a raportului de evaluare a implementarii Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate (document 17343/10 UD 331 EF 198 ECOFIN 807, Bruxelles, 2 decembrie 2010);
    - Notificarea Comisiei Europene nr. DG TAXUD/B1/D/D (2012),
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Formularul unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara, conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate, este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Formularul contine instructiuni de completare si este redactat in limbile romana si engleza.
    ART. 3
    Birourile vamale de frontiera pun gratuit la dispozitia persoanelor fizice, la solicitarea acestora, formularul de declarare prevazut la art. 1.
    ART. 4
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 7541/2007 privind stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontiera si a instructiunilor de completare si utilizare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 547 din 10 august 2007.
    ART. 5
    Directia economica, investitii si administrarea serviciilor din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor va lua masuri pentru tiparirea formularelor si transmiterea lor la birourile vamale de frontiera.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *