Declaratia 096

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (declaratia 096) utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal. Formularul 096 il puteti descarca din pagina noastra de declaratii fiscale de pe  www.declaratii-fiscale.ro
 
In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. II alin. (1) lit. e) si f) si alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului (096) "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.01.10.12, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aproba modelul si continutul "Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.02.60/096, prevazut in anexa nr. 3.
    ART. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 1 si 3 sunt prevazute in anexa nr. 4.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 6
    (1) Formularele mentionate la art. 1 si 3 se utilizeaza si in situatiile prevazute la art. II alin. (1) lit. e) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
    (2) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 si care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in conditiile art. II alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2012, daca aceste persoane impozabile s-au inregistrat in scopuri de TVA ca urmare a depasirii plafonului de scutire.
    ART. 7
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153", precum si ale "Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 20 ianuarie 2012.
    ART. 10
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *