Declaratia 100 si 101 ordin 1950 din 2012

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor de  declararatii fiscale (declaratia 100, declaratia 101) cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă emis de ANAF.

Avand in vedere prevederile art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile referitoare la obligatiile declarative prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1-5:
    a) 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
    b) 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
    c) 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv;
    d) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
    e) 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna", cod 14.13.01.05.
    ART. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun potrivit instructiunilor prevazute in anexele nr. 6-10.
    ART. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 12.
    ART. 4
    (1) Formularele prevazute la art. 1 lit. a) si c) si Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11, se utilizeaza pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2013, pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012, din activitatile desfasurate in asociere, de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru declararea redeventelor rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola datorate incepand cu trimestrul IV 2012.
    (2) Formularele prevazute la art. 1 lit. b), d) si e) se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2012.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 6
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele ANAF, Serban PoP


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *